Валутен касиер

“ФАКТОР И.Н. АД е финансова институция регистрирана през 1997 година. Благодарение на традициите, високия професионализъм и заслужения авторитет на компанията и нейните служители, както и на доказаната в годините бизнес етика, от 2000 година ФАКТОР И.Н. успешно партнира с Money Gram Payment System Ltd, на които сме единствен оторизиран представител за небанковите институции.

Във връзка с разширяване на дейността на дружеството търсим да назначим Валутен касиер в Направление Дилинг. Нуждаем се от отговорна, организирана и инициативна личност, с отлични умения за комуникация и желание за развитие в модерна и перспективна компания.

Изисквания към кандидата:
– Образование: Средно образование;
– Познаване на банкноти на националната и чуждестранни валути;
– Организираност, отговорност, лоялност, комуникативност и спазване на конфиденциалност при изпълнение на поетите отговорности;
– Компютърна грамотност;
– Умение за работа в екип;
– Професионална етика;
– Способност за привличане на клиенти, добри продажбени умения.

С предимство са кандидатите с:
– Релевантен опит като валутен касиер;
– Добро владеене на английски език;
– Познания в областта на услугата за експресни парични преводи MoneyGram или друга подобна;
– Опит в търговията с благородни метали.

Отговорности:
– Извършва касови операции и обмен на лева и чуждестранна валута, съобразно вътрешните изисквания на дружеството и при спазване на приложимото законодателство;
– Изготвя ежедневни отчети и справки, свързани с касовата наличност;
– Работи с клиенти, като в процеса на работа изцяло се придържа към вътрешните инструкции за обслужване на клиенти;
– Предлага услугите на компанията на настоящи и нови клиенти.

Ние предлагаме:
1. Вътрешнофирмен курс чрез безплатно обучение за валутен касиер (теоретична и практическа част);
2. Работно място в топ центъра на София с подходяща материална база и ресурси за ефективна работа;
3. Отлична възможност за професионална реализация в стабилна финансова институция;
4. Добри възможности за придобиване на практически опит и кариерно развитие;
5. Работа в динамична работна среда;
6. Добро възнаграждение на база постигнати резултати и бонусна система.

Необходими документи за кандидатстване:
Ако сте позитивни, амбициозни, организирани, усърдни в работата си и инициативни, моля изпратете:
1. Автобиография;
2. Мотивационно писмо;
3. Препоръка (в случай, че разполагате с такава);
4. Актуална снимка

Кандидатите, които не са изпратили посочените документи няма да бъдат разглеждани!!!

Краен срок за кандидатстване по обявата:
Моля, изпращайте Вашите документи, не по-късно от 18.03.2019г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю до 26.03.2019г.

ДРУЖЕСТВОТО обработва личните данни в съответствие с Общия регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството. За повече информация, вижте в нашия интернет сайт. ДРУЖЕСТВОТО ще се свърже само с одобрените за интервю кандидати.Личните данни на неназначените за работа кандидати ще бъдат унищожени без забавяне в срок до 60 дни от подаването им, включително от платформата за кандидатстване.

Стани част от нашето семейство

Кандидатствай