Оперативен счетоводител

Оперативен счетоводител

 

“ФАКТОР И. Н.” АД е Компания на годината за 2020г за НБФИ

“ФАКТОР И. Н.” АД е финансова институция, работеща успешно от 1997 година на територията на страната, благодарение на добре обучен персонал, коректност и бързина в обслужването на своите клиенти. Доказателство за нашия професионализъм и висока бизнес етика е партньорството ни с международната система за парични преводи „Мъниграм пеймънт системс“, САЩ (MoneyGram Payment systems, Inc., USA) от 2000г., на която сме оторизиран агент за небанковите институции в България.
Наша мисия е да предоставяме услугата, която притежава силата да въздейства положително на хиляди хора всеки ден! Ако споделяте това наше желание, настоящата възможност е точно за Вас!

Направление: Финансово-счетоводно

Месторабота: София / България

Изисквания към кандидата:

* Търсим да назначим мотивирана личност без опит с желание да се развива в сферата на счетоводството;
* Висше образование (предимство Счетоводство и контрол), може и студент;
* Компютърна грамотност Microsoft Office;
* Умения за работа в екип;
* Стриктност и строго отношение към поставените крайни срокове;
* Бързина, прецизност и отговорност към поставените задачи;

Отговорности:

* Приемане и проверка на документи във връзка със счетоводната отчетност;
* Текущо счетоводно отчитане и обработка на счетоводната документация;
* Работа със специализиран софтуер;

Ние предлагаме:

1. Трудов договор;
2. Пълно социално осигуряване;
3. Отлично възнаграждение;
4. Бонус – на база на постигнатите от Вас индивидуални резултати,
5. Работа в динамична работна среда, изградена от млад и амбициозен екип;
6. Възможност за професионална изява и кариерно развитие;
7. Преференциални условия за спорт
8. Преференциални условия за услугите на Фактор И.Н.
9. Въвеждащо обучение през първия месец
10. Повишаване на квалификацията (обучение) за сметка на ФАКТОР И.Н.

Ако сте позитивни, амбициозни, организирани, усърдни в работата си и инициативни, моля изпратете:

1. Автобиография;
2. Мотивационно писмо;
3. Препоръка (в случай, че разполагате с такава);

Кандидатите, които не са изпратили посочените документи няма да бъдат разглеждани!!!

Моля, изпращайте Вашите документи на Office@factorin.bg

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ДРУЖЕСТВОТО обработва личните данни в съответствие с Общия регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството. За повече информация, вижте в нашия интернет сайт. ДРУЖЕСТВОТО ще се свърже само с одобрените за интервю кандидати. Личните данни на не назначените за работа кандидати ще бъдат унищожени без забавяне в срок до 60 дни от подаването им, включително от платформата за кандидатстване.