Офис мениджър

Описание и изисквания: “ФАКТОР И. Н.” АД е финансова институция, работеща успешно от 1997 година на територията на страната, благодарение на добре обучен персонал, коректност и бързина в обслужването на своите клиенти. Доказателство за нашия професионализъм и висока бизнес етика е партньорството ни с международната система за парични преводи „Мъниграм пеймънт системс“, САЩ (MoneyGram Payment systems, Inc., USA) от 2000г., на която сме оторизиран агент за небанковите институции в България. http://www.factorin.bg/

Позиция: Офис мениджър

Месторабота: София / България

Основни изисквания към кандидатите:

– Висше образование/Последна година студент;

– Професионален опит на подобна позиция-минимум 1 годинa;

– Отлични умения за справяне едновременно с няколко поставени задачи;

– Добро работно ниво на владеене на английски език;

– Компютърна грамотност  – MS Office.

Предимство:

 • Образователна степен „Бакалавър“  и/или  „Магистър“ – професионално направление „Икономика“, „Администрация“;
 • Отлична езикова грамотност;
 • Владеене на румънски език;

Задължения и отговорности:

 • Взема значително участие в организацията, наблюдението и разпределянето на работата между останалите служители в направленията
 • Следи за изпълнение в срок на поставени от Работодателя задачи;
 • Изпълнява служебните си задължения в поставените срокове;
 • Отговаря за входящата и изходящата кореспонденция;
 • Следи за техническото състояние на наличната техника;
 • Изготвя справки за фирмените разходи, служебните телефони и др.
 • Осигурява необходимите канцеларски и офис материали и подсигурява доставката им;

Ние предлагаме:

 1. Трудов договор;
 2. Пълно социално осигуряване;
 3. Отлично възнаграждение;
 4. Бонус – на база на постигнатите от Вас индивидуални резултати,
 5. Работа в динамична работна среда, изградена от млад и амбициозен екип;
 6. Възможност за професионална изява и кариерно развитие;
 7. Преференциални условия за спорт
 8. Преференциални условия за услугите на Фактор И.Н.
 9. Въвеждащо обучение през първия месец
 10. Повишаване на квалификацията (обучение) за сметка на ФАКТОР И.Н.

Необходими документи за кандидатстване:

Ако сте позитивни, амбициозни, организирани, усърдни в работата си и инициативни, моля изпратете:

 1. Автобиография
 2. Мотивационно писмо,
 3. Препоръка

Кандидатите, които не са изпратили посочените документи няма да бъдат разглеждани!!!

Краен срок за кандидатстване по обявата, не по-късно от 30.09.2020г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю до 05.10.2020г.

ДРУЖЕСТВОТО обработва личните данни в съответствие с Общия регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството. За повече информация, вижте в нашия интернет сайт. ДРУЖЕСТВОТО ще се свърже само с одобрените за интервю кандидати.Личните данни на неназначените за работа кандидати ще бъдат унищожени без забавяне в срок до 60 дни от подаването им, включително от платформата за кандидатстване.

Стани част от нашето семейство

Кандидатствай