Казанлък, ул. Аленсандър Стамболийски, №7 магазин 33