Кричим, бул. Александър Стамболийски, на автобусната спирка