2.443000

2.583000

Йордански динар

Последно обновяване на цените: 15.07.2024 16:58

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

За държава, която преди няколко десетилетия избухваше от една валута в друга, тя имаше доста голям външен дълг и жизненото равнище на населението е под средното, ограничено е в природните резервати и периодично се вълнува от “вълни” в политическото отделение, сега стабилната валута е само подарък

Думата “динар” на латински е преведена “десет”, “състояща се от десет”. Произходът му е свързан с думата

Нарича се монета в Римската империя. Пари с наименованието “динар” също се намират в страниците на Корана.

Валутата с такова име е пътувала по едно време в Босна и Херцеговина, във ФИА, в Югославия, в Сърбия, в Судан, в Южен Йемен

Динарът в Йордания изгони палестинския паунд след 1 юли 1950 г. Валутата е означена – JOD, неофициално правопис – JD. Един динар е 100 пласта (или кирш). Италианският “piastra” означава “плочки”. Така наречените древни монети от сребро, защото изглеждаха като плочки

Йорданският динар е сред десетте най-скъпи валути в света, които се отнасят до римляните на Оман, до бахрейнските и кувейските динари

Резервна валута

В случай, че не сте успели да си набавите от местната валута, като резервна валута в Йорадния може да се използва щатският долар.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

 

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.