0.001320

0.001360

Южнокорейски вон

Последно обновяване на цените: 15.07.2024 16:58

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Валутата вон е в обращение от повече от хиляда години. След краха на Корейската империя и нейната окупация от Япония през 1910 година, вонът е заменен от корейската йена. След края на Втората световна война, страната се разделя на Република Корея и КНДР, което води до създаването на две отделни валути – севернокорейски вон и южнокорейски вон, които заместват употребяваната до момента корейска йена.

Първоначално курсът на вона към долара е фиксиран като 1$=15₩, като към април 1951 година курсът се променя на 1$=6000₩, т.е. валутата на Южна Корея се обезценява. Ето защо, през 1953 година вонът е заменен от валутата хвон, като един хвон се равнява на сто вона.

През 1962 година вонът е възстановен като основна парична единица, като един хвон се приравнява на десет вона. През 1997 година Централната банка на Южна Корея подписва споразумение с Международния валутен фонд за установяване на променлив курс на националната валута спрямо долара.

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: bg.wikipedia.org

Резервна валута

За резервна валута в Корея може да се използва щатски долар. Имайте предвид, че в много азиатски страни, търговците са мнго взискателни към тази валута и приемат само перфектни банкноти от последната емисия, а в някои случаи и само с номинал 100 долара.
Винаги предварителното запасяване с местната валута пести време и средства в непознати пазарни условия.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.