1.084000

1.123000

Новозеландски долар

Последно обновяване на цените: 15.07.2024 16:58

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

Новозеландски долар (NZD) е официалната валута на Нова Зеландия и всички нейни територии. Той е наричан неформално “киви”, което e препратка към местната птица. През 1967 година новозеландски долар замества новозеландски паунд и през същата година е фиксиран към щатския долар. През 1985 година новозеландски долар става свободно плаваща валута.
Промените в широките пазарни настроения са още един важен двигател на ценовото движение при новозеландския долар. Нова Зеландия е основен износител на меки суровини като мляко и месо. Тъй като икономиката на страната е силно зависима от износа, относителната сила и слабост на “киви” долара често отразява колебанията в очакванията за цялостната световна икономическа активност.
Курса на новозеландски долар често се движи заедно с този на австралийския долар. Това е така, защото австралийската икономика е ориентирана по подобен начин към износа на суровини. Австралия и Нова Зеландия подписаха Закона за по-близки икономически отношения през 1984, което укрепи търговските отношения и направи по-синхронизирани колебания в бизнес циклите на двете страни

 

 

 

 

 

 

 

Източник: https://fxtrading.bg

Резервно валута

За резервна валута може да си вземете долари или евро.

 

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.