Албания

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 1: Без особени препоръки

Климат – умерено континентален

Официален език – албански

Столица – Тирана

Най-голям град – Тирана

Валута – албански лек (ALL)

Градове с най-голям интерес: Тирана, Драч, Берат, Елбасан, Круя.

Движение по пътищата

Националната пътна мрежа на страната е в сравнително добро състояние.

В Република Албания не съществува тол-система и не се изискват винетни стикери.

При влизане на територията на Република Албания с МПС на граничните власти се предоставят свидетелството за регистрация на превозното средство /малък талон/, валидна застраховка „Зелена карта”, в която трябва да е посочена Република Албания и с валидност, съответстваща на срока на престоя в страната.

В случай, че водачът не е собственик на МПС, следва да се предостави нотариално заверено пълномощно от собственика, преведено на английски език.

На територията на Република Албания се шофира целогодишно с включени „къси” светлини.

Придвижването между отделните населени места на територията на страната се осъществява основно с автобус/микробус.

Има редовни фериботни линии от пристанищата на Дуръс, Вльора и Саранда до Италия и Гърция.

Международното летище „Майка Тереза” се намира в Тирана.

Внимание!

При движение по пътната мрежа на Албания следва да се спазват стриктно ограниченията на скоростта и съществуващите правила, тъй като е налице засилен контрол от страна на органите на реда и наказанията варират от глоби до отнемане на свидетелство за управление на МПС за срок до 12 месеца.

При констатирано нарушение глобите се заплащат на място на служителите на Пътна полиция срещу надлежно издаден документ.

Глоби за неправилно паркиране се заплащат в пощенски клонове или на пост-терминали.

Честа практика е неправилното пресичане и движение по пътищата и магистралите на пешеходци, велосипедисти и животни, поради което водачите следва да шофират с повишено внимание.

В случай на претърпян пътен инцидент, при който има тежко ранени или смъртен случай, на водача се предявява обвинение в непредумишлено нанасяне на телесна повреда или в непредумишлено убийство.

Здравеопазване

Медицинското обслужване е на сравнително добро ниво и се осъществява в държавни и частни лечебни заведения.

Не съществува необходимост от специални ваксинации при влизане в страната.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Българските граждани могат да влизат, преминават и пребивават на територията на Република Албания без виза, до 90 календарни дни в рамките на 180 дни с валидни задгранични паспорти или лични карти. Срокът на валидност на документите за самоличност трябва да изтича най-малко три месеца след датата на влизане в страната.

При продължителен престой, в съответствие с местното законодателство, следва да се оформят документи, позволяващи дългосрочно пребиваване в страната.

Влизащият в страната гражданин следва да разполага с минимум 50 /петдесет/ евро на ден за целия период на престоя си.

Лица под 18 г. пътуват с валиден задграничен паспорт. В случай че не са придружени от своите родители, на граничните власти следва да се представи и нотариално заверена декларация /преведена на английски език/, издадена на името на придружаващото лице.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Препоръчва се консумацията на бутилирана вода.

Завишен е контролът за притежание, пренасяне и търговия с наркотични вещества, които се санкционират съгласно местното законодателство.

При констатирано нарушение от страна на правораздавателните органи да не се прави опит за предлагане на подкуп на длъжностното лице – подобно действие се санкционира изключително строго.

Съгласно местното законодателство, на наказателно и съдебно преследване подлежат лица, скланящи други към проституция, лица, които проституират, както и лица, ползващи техните услуги.

При загуба, кражба или повреждане на лични документи, гражданинът следва да се обърне незабавно към местните правоохранителни органи и към Консулската служба на Посолството на Република България в Тирана и да информира за случая. При необходимост Консулската служба на Посолството ще му издаде временен паспорт, с цел безпрепятствено завръщане в България.

 

Източник: Министерство на външните работи