Бруней

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 1: Без особени препоръки

Местна валута

Местната валута е брунейски долар – Brunei Dollar (B$)

Сигурност

Общо добро състояние на сигурността. Особено внимание следва да се обръща на спазването на местните традиции и обичаи на обществени места – облекло, поведение в обществото и забрана употребата на алкохол.

Телефони при спешни случаи:

От страните-членки на Европейския съюз единствено Великобритания (телефон: +673 2222231 / +673 2223121), Франция и Германия имат посолства в столицата Бандар Сери Бегаван.

Митнически изисквания

На чужденците-немюсюлмани навършили 17 години е разрешено да внасят до 2 литра алкохол (независимо вино или концентрат) и до 12 консерви бира за престой от 48 часа. При посочения внос на алкохол следва да се получи митническо разрешение. Неспазването на посочената забрана се наказва и със затвор.

Можете да изнесете от Бруней неограничено количество местна или чужда валута. Няма ограничения и за различните видове стоки.

Особености на законодателството

Трафикът и вносът на наркотични вещества се наказват със смъртна присъда.

На 22.10.2013 г. в страната бе приет нов Шария наказателен кодекс. От началото на май т.г. Бруней Даруссалам започва поетапното въвеждане в приложение на новия Кодекс. Предвиждат се строги телесни наказания, вкл. смърт, за различни нарушения, като в някои случаи Кодексът ще бъде приложим и по отношение на немюсюлмани.

Изневярата (включваща мюсюлманин) и проявата на близост между двата пола на обществени места се считат за престъпления и могат да бъдат наказани с глоба, затвор или и двете. При някои обстоятелства може също така да бъде приложено телесно наказание. Счита се за престъпление също и консумирането на храна, напитки или тютюневи изделия в часовете за пости през деня по време на свещения за мюсюлманите месец Рамадан. Наказанието може да бъде глоба до 4000 брунейски долара и / или лишаване от свобода за срок до 1 година.

Забранена е продажбата и употребата на алкохол навсякъде в страната.

Тютюнопушенето е силно ограничено на обществени места.

Бруней Даруссалам е абсолютна монархия и категорично следва да се избягват, дори в частни разговори, обиди и критики към султана. Препоръчително е избягването, в разговори с местното население, на политически теми и коментари по световни събития, особено свързани с исляма и ислямските страни.

Движение по пътищата

Движението на автомобилите в Бруней е в лявата лента на пътното платно.

Здравеопазване

Стандартите на здравеопазването в Бруней са на сравнително добро ниво. Има два основни медицински центъра в Бруней – Държавната Обща Болница (RIPAS) в Бандар Сери Бегаван и частният Джерудонг Парк Медицински Център (JPMC). При по-тежки заболявания и усложнения, може да се наложи медицинска евакуация до Сингапур, за което е препоръчително да имате застраховка която покрива това. Има случаи на денге и малария в Бруней, за което се препоръчва да се вземат превантивни медикаменти.

Климат

Климатът е тропически. Няма сезони в пълния смисъл на думата. Редуват се единствено сухи и дъждовни периоди. Влажността на въздуха е от 80 до 100 процента.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

По време на свещения за мюсюлманите месец Рамадан на чуждите туристи се препоръчва да се въздържат на обществени места от приемането на храна и тютюнопушене през целия ден, до залез слънце, каквато е традицията.

Препоръчителна е употребата само на бутилирана вода.

Препоръчително е да поемате достатъчно течности и лека храна.

 

Източник: Министерство на външните работи