Дания

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 1: Без особени препоръки

Климат – умерен морски

Официален език – датски

Столица – Копенхаген

Най-голям град – Копенхаген

Валута – датска крона (DKK)

Градове с най-голям интерес: Копенхаген, Оденсе, Орхус, Роскиле, Есбер.

Престъпност и сигурност

Нивото на престъпността в Дания е ниско. Посетителите следва да вземат обичайните мерки за сигурност.

Движение по пътищата

Движението на превозните средства в Дания е в дясната лента (както в България).
Българските СУМПС (шофьорски книжки) са валидни в Дания.

Изисквания за пътуващите с автомобил

При посещение с автомобил в Дания е необходимо водачите винаги да носят със себе си валидна шофьорска книжка и регистрационната документация на моторното превозно средство.

Автомобилите с чуждестранни регистрационни номера трябва да имат валидна застраховка „Гражданска отговорност“.

За управлението на автомобил, който е регистриран на името на друго лице, е препоръчително водачите да разполагат с пълномощно от собственика.

Шофирането с включени фарове е задължително целогодишно.

Използването на предпазни колани е задължително за всички пътници.

Според изискванията, всеки автомобил трябва да бъде снабден със светлоотразителен авариен триъгълник.

При паркиране на разрешените за целта места е препоръчително гражданите да използват диск-часовник за паркиране (залепен от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила) или да обозначат началото на престоя на автомобила си на съответното място за паркиране по друг удачен начин. Диск-часовник може да бъде закупен на бензиностанциите, както и в информационните туристически центрове.

Стандартни ограничения на скоростта (освен ако с пътни знаци не е указано друго)

– за мотоциклети, леки автомобили и ванове (под 3,5 тона)

Градски пътища – 50 км/ч
Извънградски пътища  – 80 км/ч
Магистрали/скоростни пътища – 130 км/ч

 – за автомобили/ванове с ремарке (под 3,5 тона)

Градски пътища – 50 км/ч
Извънградски пътища  – 80 км/ч
Магистрали/скоростни пътища – 100 км/ч

 – тежкотоварни автомобили и леки автомобили с каравани (над 3,5 тона)

Градски пътища – 50 км/ч
Извънградски пътища  – 70 км/ч
Магистрали/скоростни пътища – 80 км/ч

Глобите за превишена скорост са в основен размер 1000-7500 дкк плюс евентуална добавка.

Конкретният размер се определя на основата на ясни критерии в зависимост от типа превозно средство, максимално допустимата скорост по конкретния път, процента на превишаване на скоростта и тарифата за глобяване, която е в сила за съответната пътна отсечка.

Важно: Считано от 1 юли 2018 г. в Дания се въвежда ограничение за времето за паркиране на тежкотоварни превозни средства до максимално 25 часа, отнасящо се за всички национални съоръжения за тази цел, разположени край магистралната мрежа на страната.

От 1 януари 2019 г. се предвижда и увеличаване на глобите за нарушаване на ограничението на времето за паркиране на определените за целта места от 510 дкк (приблизително 133 лв) към момента, на 2000 датски крони (около на 500 лв). От 1000 на 3000 дкк (прибл. 250 лв, съотв. 750 лв) ще бъде увеличена стойността и на налаганите глоби за незаконно паркиране на входните и изходните пътища (отбивките) към съоръженията за паркиране.

Особености на законодателството

Според датското законодателство всеки гражданин, имащ намерение да остава продължително на датска територия и да използва автомобил, внесен от друга държава, е длъжен да го пререгистрира и да използва датски регистрационни номера.

Тази пререгистрация следва да бъде извършена в рамките на 30 дни след влизане на територията на страната с автомобила.

Лицата, които ще пребивават в Дания за ограничен период от време (не повече от 6 месеца или 185 дни в рамките на една година) могат да кандидатстват за разрешение за управляване на МПС с чуждестранни регистрационни номера за времето на престоя си в Дания.

Здравеопазване

Няма заразни заболявания, които да налагат задължителна ваксинация.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Като част от Шенгенското пространство Дания прилага общите правила по отношение на движението на хора. Изискването към българските граждани, като граждани на ЕС, при влизане и пребиваване в Дания е да притежават валиден документ за пътуване (лична карта или паспорт) за срока на престоя си в страната.

Българските граждани могат да влизат и пребивават свободно в Дания за период от три месеца. Ако целта на престоя им е намиране на работа и по-трайно установяване, те могат да останат в страната до шест месеца, доколкото документално може да бъде доказано, че са в процес на търсене на работа и съществува възможност за тяхното наемане. Сертификат за регистрация за граждани на ЕС/ЕИО се изисква при престой в Дания за повече от три (или шест) месеца.

Включените в състава на Кралство Дания Гренландия и Фарьорските острови не са част от ЕС и Шенгенското пространство. Гражданите на ЕС, в т.ч. и българските граждани, не се нуждаят от виза за краткосрочни посещения до 90 дни в рамките на 180 дни (правото на краткосрочен престой не включва автоматично и право на участие в специални експедиции в определени части на Гренландия.

Изисквания за пътуващите деца до 18 години (с придружител и самостоятелно):
При преминаване на границите на Дания от деца (малолетни и непълнолетни) – граждани на страни от ЕС, които пътуват самостоятелно или придружавани от възрастен, не се изискват специални документи, декларации и пр., освен валиден паспорт/лична карта.

 

Източник: Министерство на външните работи