Косово

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

Местна валута

Евро (EUR)

Еврото е официална валута. В общините с преобладаващо сръбско население се използва и сръбски динар.

Престъпност и сигурност

Препоръчва се пътуващите да избягват посещения в Северна Митровица и в целия северен район, освен ако не са крайно наложителни.

В големите градове на Република Косово се отчита средно ниво на битова престъпност. Препоръчително е късно вечер да се избягва движение извън централните части на града.

Пътуващите да избягват посещения в отдалечени места, поради възможно наличие на мини, останали от периода на военните действия.

Митнически изисквания

Местното законодателство позволява внос без обмитяване на вещи и стоки за лична употреба, както следва:

  • 200 цигари;
  • 1 литър алкохол, 2 литра вино (за лица над 17 години);
  • други предмети и стоки на обща стойност 175 евро.

Движение по пътищата

За периода 15 ноември – 15 март е необходимо МПС да имат зимно оборудване: зимни гуми, вериги и т.н.

От 20.09.2016 г. в Косово е приет нов закон за движение по пътищата, който предвижда значително увеличение на глобите налагани за констатирани нарушения.  Налаганите глоби за превишена скорост например са в диапазона 150 до 900 евро.

При пътуване с МПС с български регистрационни номера водачът следва да заплати местна застраховка „Гражданска отговорност”, чиято цена започва от 15 евро за 15 дни.

Плащането се извършва в представителствата на застрахователните компании на ГКПП в междинната зона преди влизане в страната.

Здравеопазване

Нивото на здравеопазването е средно.

Не съществува необходимост от специални ваксинации.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Българските граждани могат да влизат, преминават и пребивават на територията на Република Косово без виза, до 90 календарни дни в рамките на 180 дни с валиден задграничен паспорт или валидна лична карта. Срокът на валидност на задграничния паспорт и личната карта трябва да изтича най-малко три месеца след датата на влизане в страната.

При продължителен престой, в съответствие с местното законодателство, следва да се оформят документи, позволяващи дългосрочно пребиваване в страната.
Влизащият в страната гражданин следва да разполага с минимум 50 /петдесет/ евро на ден за целия период на престоя си, като не е изключено да му бъде проведено допълнително интервю за уточняване на детайли за планирания престой.

Изисквания за пътуващите деца до 18 г., с придружител и без придружител.

Лица до 14 г. не могат да пътуват до Косово без придружител;

Лица между 14-18 г. могат да пътуват сами като освен валиден документ за самоличност е необходимо да притежават и декларация за съгласие на родителите, преведена на албански, сръбски или английски език и заверена с апостил;

Когато децата са на възраст до 18 г. и пътуват с родителите си необходимите документи са паспорт на детето, Удостоверение за раждане на детето и паспорти на родителите;

Когато придружителят е единият от родителите на детето – паспорт на детето, Удостоверение за раждане на детето и декларация за съгласие от другия родител, която трябва да бъде преведена на албански, сръбски или английски език и заверена с апостил;

Когато придружителят на детето не е родител – паспорт на детето, Удостоверение за раждане на детето и пълномощно от родителите, преведена на албански, сръбски или английски език и заверена с апостил.

Изисквания за пътуващите с автомобил, който е регистриран на лице, различно от водача – освен валиден документ за правоуправление и местна застраховка „Гражданска отговорност” е необходимо и пълномощно, което трябва да бъде преведено на албански, сръбски или английски език и заверено с апостил.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Поради периодични протести и блокади на ГКПП Бърняк и ГКПП Ярине в северно Косово, се препоръчва пътуващите да използват алтернативните ГКПП за преминаване между Сърбия и Косово – Мердаре и Гниляне.

Сръбските власти не допускат преминаване в Сърбия от Косово, ако влизането на територията на Косово е било от Македония, Албания или Черна гора. Известни са случаи, в които сръбските власти не допускат на територията на Сърбия чужденци, които имат в паспорта си печат от Косово.

Източник: Министерство на външните работи