Либия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 5: Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната

Местна валута

Паричната единица в Либия е либийски динар.

Смяната на валута извън определените от закона за това места се наказва като криминално деяние – със затвор, конфискуване на средствата и голяма парична глоба.

В Либия всички местни плащания се извършват в брой. Кредитни карти не се ползват, с изключение при закупуването на самоllетни билети в някои от офисите на чуждите авиокомпании.

Престъпност и сигурност

В Либия съществуват реални рискове за сигурността на чужденците. Водещите се сражения между враждуващите милиции, в някои райони на Триполи и Бенгази могат да ескалират непрогнозируемо и да обхванат и други райони. На този фон криминални елементи, използвайки вакуума във властта извършват кражби, отвличания и тероризират населението. Напоследък се активизират и взривовете с коли бомби, нападения срещу полицейски участъци, държавни институции и др. Няма сигурност и за дипломатическите представителства. Очаква се тенденцията с липса на сигурност да се запази.

Митнически изисквания

В Либия е забранено да се внасят наркотици, огнестрелно оръжие, алкохол, продукти от свинско месо, видео-носители и печатни издания, съдържащи изображения с еротичен и порнографски характер, публикации на религиозна тематика. Препоръчително е въобще да се избягва пренасянето на печатни издания и видео-носители от всякакъв характер, тъй като могат да възникнат трудности с проверката на тяхното съдържание, което от своя страна да доведе до неопределено във времето задържане на предметите.

Задължително е да се декларира стойността на пренасяната валута, наличието на електроника (особено персонални компютри и копирна техника), бижута и други по-стойностни предмети.

При износ на стоки стриктно се следи и не се допуска изнасянето на медикаменти и валута, в т.ч. и либийски динари. Забранен е всякакъв износ на каквито и да било предмети, взети от природни архитектурни и исторически обекти. Събирането на подобни предмети на такива обекти или тяхното изнасяне би могло да създаде значителни затруднения и проблеми за пътуващите, включително и повдигане на обвинение за кражба на природни и исторически ценности.

Всеки турист следва да носи при влизане в Либия сумата от 1000 (хиляда) щатски долара  в брой, тъй като не се признават кредитни карти или предплащане на туристически услуги.

Здравеопазване

Медицинските застраховки не са валидни в Либия. Извършените медицински услуги се заплащат в брой.

При тежки заболявания и необходимост от по-продължително хоспитализиране е препоръчително пациентът да проведе лечение в български здравни заведения.

Следва да бъдат взети превантивни мерки срещу тетанус, дифтерит, полиомиелит, хепатит А, хепатит В и тиф.

Смята се, че броят на HIV-носителите през последните три-четири години рязко се е увеличил.

Стандартите в болничните заведения са под нивото на европейските. Съществуващите частни болници са със завишени услуги за чужденци. Периодично се ограбват складове за лекарства, което води до липсата им на пазара.

Особености на законодателството

Либийското  законодателство в някои отношения драстично се различава от българското. Предвидените за някои престъпления наказания значително надвишават по своята тежест тези на българското законодателство.

Непознаването на законите не освобождава от отговорност.

Местното законодателство предвижда наказателна отговорност за нарушения, свързани с:

  • производство, продажба и употреба на алкохол;
  • нерегламентирани сексуални контакти;
  • незаконно притежаване и търговия с твърда валута;
  • кражба на лекарства и медицински материали.

Особено тежки наказания се предвиждат за притежаването, употребата и търговията с наркотици.

Oсобености на движението

Най-бързият и удобен начин за пътуване до Либия е със самолет.

По суша може да се влезе в страната през граничните пунктове с Тунис (Рас Джедир) и с Египет (Салум), което обикновено е свързано с продължително чакане поради засиления пътникопоток. Сухопътните гранични пунктове с останалите съседни на Либия страни (Судан, Чад, Нигер и Алжир) са затворени за европейци.

При пристигане в Либия с МПС се определя специален временен митнически номер и на автомобила се поставят временни регистрационни табели. Процедурата е задължителна и се извършва срещу заплащане.

Преобладаващият вид транспорт в Либия е автомобилният. Пътуването с автомобил крие рискове поради лошата организация на движението, неспазването на неговите правила, огромните разстояния, често необозначените пясъчни наноси по пътищата и техническата неизправност на голям брой от автомобилите.

В големите градове общественият транспорт се осигурява единствено от таксита и маршрутни таксита. В Триполи и в Бенгази има бюра, където можете да наемете автомобил за временно ползване.

Затварянето на главни пътища и магистрали с барикади е честа практика.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Паспорт, със срок на валидност, покриващ престоя в Либия.

Внимание!  В паспорта, с който влизате в Либия, не трябва да има виза за Израел или печат, че сте посещавали тази държава.

Преди да пътувате за Либия, е необходимо да се снабдите с входна виза. Желаещите да влязат в страната следва да притежават имат попълнена в паспорта “арабска страница”, в която са преведени на арабски език данните от паспорта.

Туристически визи могат да бъдат издадени на утвърдените гранични пунктове (въздушни, сухопътни и морски) само за туристически групи, пристигащи в Либия чрез либийски туроператор.

Особености при влизане в страната

Всеки чужденец, влизащ на либийска територия, трябва да притежава парични средства на стойност не по-малко от 500 либийски динара в една от конвертируемите валути, като минимум за покриване на разходите му по време на пребиваването. Сумата се представя пред служителя по паспортeн контрол при влизане в страната.

Освободени от това изискване са:

  • туристите, пристигащи в състава на туристически групи чрез туристически фирми, чиито разходи по време на престоя са покрити;
  • притежаващите входна виза с цел официално посещение или пристигащи по официална покана;
  • притежаващите входна виза за обучение на либийски разноски;
  • желаещите да се присъединят към пребиваващ с цел посещение, при условие, че пребиваващият представи декларация, че поема разходите на госта по неговото пребиваване, лечение и други задължения, които могат да възникнат.

В седем дневен срок след пристигането в страната следва задължително да се регистрирате в Главно управление “Паспорти и националности” (“Имигрейшън офис”). За целта там се попълват специално изготвени формуляри. Стойността на услугата е 10 либийски динара. Ако сте настанени в хотел, задължително изисквайте от администрацията да извърши въпросната регистрация. При неспазване на срока се налага глоба.

Изходни визи

За да напуснат страната, работещите в страната български граждани и придружаващите ги членове на техните семейства се нуждаят от изходни визи. Издаването на такива е част от процедурата по приключване на ангажиментите към либийските институции.

Работа

Започването на работа в Либия без издадено по съответния законен ред разрешение е престъпление. В тази категория се отнася и упражняването на дейност извън работата, за която е получено съответното работно разрешение.

Внимание!

Частни трудови договори с либийски работодатели

Зачестяват случаите, при които български граждани сключват частни договори с местни лица, за извършване на определени услуги, най-често в  сферата на строителството. Условията и договореностите в България коренно се различават от това, което нашите съграждани получават в страната на място.

В тази връзка обръщаме внимание, че посолството е със силно ограничени възможности за оказване на съдействие на българи излъгани от своите работодатели. Молим гражданите решили да работят в страната на частни договори да обръщат внимание на клаузите описани в договорите, и ако всички формалности по престоя им в Либия не са предварително договорени и уточнени, да не предприемат пътуването.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Вземете си достатъчно пари, които да осигурят периода на вашия престой в Либия. Там не можете да разчитате на банкови преводи, а посолството не е в състояние да ви даде пари назаем, нито да ви купи билет за връщане.

Винаги носете в себе си документ, удостоверяващ вашата самоличност.

При пристигане направете всичко възможно да се регистрирате в посолството лично или като съобщите по телефон своето местонахождение – телефон и адрес за установяване на контакт. Препоръчително е да имате фотокопия на първите страници на своя паспорт, като по факс изпратите един екземпляр и на Консулската служба на посолството.

Пазете паспорта и парите си на сигурно място. При загуба или кражба на паспорта незабавно информирайте посолството, което ще ви посъветва какво да предприемете по-нататък.

Не правете опит да внасяте забранени за внос стоки, особено наркотици, огнестрелно оръжие и алкохол. Това може да ви струва години затвор.

Ако целта на вашето пътуване до Либия е работа, осигурете си превод от български на арабски език и легализация на всички документи, които ще са ви необходими по време на престоя там – дипломи за завършено образование, свидетелства за гражданско състояние, българско свидетелство за правоуправление на МПС, удостоверения за трудов стаж, характеристики. В Либия има сериозен дефицит на оторизирани преводачи с български език. Подробна информация за необходимите ви документи можете да получите от фирмата, чрез която сте кандидатствали за работа.

Обичаите, законодателството и общественият живот в страната като цяло са подчинени на традициите на исляма. Въпреки традиционното гостоприемство от чужденците се очаква да зачитат стриктно установените местни обичаи и норми на обществено поведение. Липсата на традиции в туризма допълнително засилва отсъствието на толерантност по отношение поведението на чужденците в Либия. Вашето облекло и поведение не следва да е провокативно по отношение на местните мюсюлмански обичаи. Жените следва да избягват миниполите, отворените деколтета, блузи без ръкав, изрусените и разпуснати коси. Кафенетата и ресторантите са за мъже и присъствието на дами без придружител в тях може да се тълкува превратно.

Пътуванията на далечни разстояния, пикниците и посещенията на плажовете е препоръчително да се осъществяват в по-големи групи.

Избягвайте да правите фотографии в градовете, без местен придружител, който да познава добре мястото. В никакъв случай не снимайте пристанища, летища, индустриални обекти, мостове, военни постове и обекти, обществени сгради, учебни заведения и джамии. Може да снимате местните хора само след като предварително сте получили изричното им съгласие.

По време на религиозния пост Рамадан не пушете и не консумирайте каквото и да било на обществени места или в колата си.

Шофирайте с повишено внимание – стриктно спазвайте правилника за движение, включително ограниченията на скоростта, предпазни колани и други изисквания, които по принцип драстично се нарушават от местните водачи на МПС. Никога не влизайте в спор с пътната полиция или с проверяващия ви орган. По-добре да бъдете глобен, отколкото да ви отнемат документите или да ви арестуват.

При пътнотранспортни инциденти не напускайте мястото на инцидента, преди да е дошла пътната полиция. Подписвайте протоколите само след като сте били запознат със съдържанието им от оторизиран преводач.

В случай че бъдете арестуван, поискайте незабавно да се свържете и да разговаряте лично с посолството. До пристигането на консула не подписвайте каквито и да било документи.

Ако туристът е с кола, следва да има и карнет, който може да бъде получен и на границата, както и необходимата застраховка на регистрираното превозно средство.

Туристите в Либия пътуват задължително с придружител в превозното средство или, при липса на място в него, в собствено такова.

Ако са повече от 4 души, с тях трябва да пътува и полицай от специализираното звено за охрана на гостите. Tой пътува в автобуса на туристите или превозното средство на придружителя.

Чуждестранните туристи трябва да получат писмено разрешение за датите и местата, които ще посетят.

Разходите за хотел и храна на придружителя и охраната (ако има такава) трябва да бъдат предплатени от чуждестранните туристи.

Да се избягва излизане и движение във вечерните часове.

Да се избягват пререкания и конфликти с местни лица и представители на местни органи и формирования.

Да се избягват местата с протести и струпване на хора.

Източник: Министерство на външните работи