Полша

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 1: Без особени препоръки

Климат – умерено континентален

Официален език – полски

Столица – Варшава

Най-голям град – Варшава

Валута – полска злота (PLN)

Градове с най-голям интерес: Варшава, Краков, Гданск, Вроцлав, Катовице.

Престъпност и сигурност

В Полша, както и в редица други туристически страни, не следва да се носят открито ценни вещи, портфейли, украшения, часовници, камери  и документи, а багажът  да се оставя без наблюдение. Кражбите на или от ръчни чанти не са изключение, като относително чести са опитите за разрязване на чантата.

На някои от основните магистрали и в големите градове са възможни кражби и отнемане на МПС, особено на неохраняеми паркинги или чрез провокирани аварии на собственото МПС, инсценирани или имитирани пътно-транспортни произшествия. В тази връзка са препоръчителни повишено внимание и предпазливост, особено при аварирало МПС, като по време на пътуването всички врати на МПС следва да бъдат заключени.

През периода от 1 юни до 30 септември във времето от 10.00 до 22.00 ч.  полската полиция поддържа „гореща телефонна линия” за нуждаещи се от помощ чужди туристи.  На телефон +48 800 200 300 те могат да се обръщат за съдействие и за правни съвети, както и за информация за обществени съоръжения, за туристически бюра и за дипломатически и консулски представителства  (на английски език).

В случай на кражба, насилствено отнемане и/или изгубване на документи, банкови карти, багаж, МПС или предмети следва незабавно да обявите това пред полската полиция на спешен телефон 997 или 112 (мобилен телефон).

В тези случаи би било особено полезно, ако преди да предприемете пътуването сте копирали своите документи или можете да представите копия на електронен носител. (Особено полезно е, ако преди началото на пътуването сканирате своите документи и разположите копията на електронен адрес, до който имате достъп само Вие, като например на своята електронна поща.)

Помощ за изпаднали в беда

Сигнали за нещастни случаи, пътно-транспортни произшествия и извънредни обстоятелства (природни бедствия, терористични атентати и др.) и др., при което е застрашен или могат да бъдат  застрашени животът и/или здравето на български граждани, както и за / от жертви на трафик с цел сексуална експлоатация или на други форми на насилие могат да бъдат подавани по всяко време на денонощието на тел. + 48  22 – 629 40 71.

Движение по пътищата

Полша има добре развита мрежа от вътрешни и международни полети, автобусни линии и железопътни връзки.

Движението на леки автомобили в Република Полша е безплатно, с изключение на платените участъци от магистралите. Ако собственикът на МПС не го управлява лично и не пътува с него е необходимо водачът да притежава изрично нотариално заверено пълномощно за управление на МПС с превод на полски / английски език.

Здравеопазване

Независимо от финансовите затруднения, обществените здравни заведения предоставят качествени медицински услуги.

Квалификацията на медицинските работници е на високо ниво.

Аптеките са много, обикновено са разположени на оживени места и са добре снабдени, включително и с произведени в чужбина медикаменти.

За редица медикаменти е необходима рецепта.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Българските граждани могат да влизат на територията на Полша с лична карта, паспорт или с временен паспорт.

В сила е безвизов режим за пътуванията с максимално разрешен срок на пребиваване до 90 дни, в рамките на всеки 6 месеца.

Пътуващите следва да бъдат в състояние да докажат, че разполагат с достатъчно средства за да финансират пребиваването си в Полша. Пътуващите деца до 18 год., с/без придружител не се нуждаят от декларация-съгласие за пътуване

Адресна регистрация и разрешения за пребиваване

Чужденците са длъжни да се регистрират адресно (zameldowanie tymczasowe) в местните бюра за адресна регистрация  (Urzad Meldunkowy) не по-късно от датата на влизане на територията на Полша.

Удостоверението за адресната регистрация е необходимо, но не и достатъчно условие за получаване на разрешение за пребиваване (kartapobytu) при желание за пребиваване над 3 месеца.

Допълнителна информация за изискванията на полските власти за издаване на разрешения за пребиваване, включително и относно реда и условията за получаване на разрешение за пребиваване могат да бъдат получени на страницата на Министерството на външните работи на Република Полша.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Туристите, които възнамеряват да посетят горски и езерни райони в Полша през летните месеци е препоръчително да имат ваксина срещу кърлежов енцефалит (FSME), а според някои допълнителни препоръки – и за хепатит А и хепатит Б (Hepatitis A и Hepatitis B).

Забранено е управлението на МПС след употреба на алкохол и на други упойващи или наркотични вещества, като максимално допустимата граница е  0,2‰. Препоръчва се, при проверка да бъде оказано пълно съдействие за установяване на действителното количество чрез кръвна проба и в никакъв случай да не бъдат правени опити за даване на подкуп.

Ако пътуване с автомобил, въпреки, че от 01.05.2004 г. застраховката „зелена карта” не е задължителна, настойчиво препоръчваме водачите на МПС да притежават такава, тъй като тя би могла да ги облекчи значително при изготвяна на протокол за ПТП и за получаване на обезщетение.

Във Варшава и в разположените в низините населени места водата не е годна за пряка консумация поради своята твърдост.

През отоплителния сезон е възможно замърсяване на въздуха в по-големите градове.

Забранено е фотографирането и филмирането на съответно обозначени военни съоръжения и служби.

Употребата на алкохол и на други упойващи вещества на публични места е забранена.

От 2010 г. е в сила забрана за тютюнопушене на обществени места, като спирки и превозни средства на обществения транспорт, гари, болнични заведения, училища, музеи, театри, киносалони, стадиони, детски, спортни площадки и т.н.) При определени условия тютюнопушенето е разрешено в обособени помещения за пушачи в ресторанти и барове. Глобата за нарушаване на забраната е до 500 злоти (около 250 лв.).

Българските граждани, които пребивават в Полша за срок до 3 месеца, следва да притежават Европейска здравна карта или заместващо я удостоверение, а тези, които пребивават над 3 месеца – да са регистрирани (застраховани) в полската здравна каса въз основа на удостоверение, издадено от НЗОК.

 

Източник: Министерство на външните работи