Гамбия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

Сигурност

Като цяло, политическата обстановка е спокойна, но нестабилна.

Сравнително високо ниво на криминална престъпност. Препоръчително е посещаващите страната чужденци да носят у себе си фотокопия на личните си документи, а оригиналите да оставят в хотела.

Необходимо е особено внимание при индивидуални пътувания в страната.

По всички по-главни улици в столицата има разположени контролни пунктове на силите за сигурност.

Местна валута

Местната валута е даласи (Dalasi)

Митнически изисквания

Разрешава се вносът на суми, чиято стойност не надвишава 300 хил. даласи. Нарушенията се санкционират. Няма митнически ограничения както за износа на местна или чужда валута, така и на различните видове стоки.

Особености в законодателството

Гамбия е страна с преобладаващо мюсюлманско население. Поради това е необходимо да се спазват обичаите и порядките, специфични за мюсюлманските страни. Въздържайте се да фотографирате.

Хомосексуализмът е забранен и се наказва според местното законодателство.

Движението по пътищата

В столицата се използват предимно таксита. Необходима е да поискате предварително да Ви бъде съобщена цената, тъй като повечето таксита нямат броячи.

На границата е задължително сключването на застраховка за пътуващите с автомобили.

Здравеопазване

Опасност от СПИН. Особен риск крият сексуалните контакти.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Международен паспорт, валиден най-малко за срока на пребиваване в Гамбия.

Пътуващите за Гамбия български граждани (приносители на обикновени, служебни и дипломатически паспорти) се нуждаят от виза, която могат да получат в посолството на Гамбия в Брюксел.

Внимание!
В паспорта Ви трябва  да има поне една цяла свободна страница, за да може върху нея да бъде положена входната виза за страната. На гърба на тази страница не следва да има друга положена по-рано виза, освен печати от граничен контрол.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Препоръчва се спазването на строга лична хигиена.

Особено внимание да се обръща при консумацията на пресни плодове и зеленчуци.

Водата да се преварява или да се купува бутилирана.

Източник: Министерство на външните работи