ВАЖНО

Уважаеми клиенти,

Очакваме ви на адрес:

  • ул. Княз Александър I №10 от понеделник до петък от 08:45 до 18:00 часа и събота от 10:00 до 17:00 часа.

  • Офисът на бул. Витоша временно няма да работи.

 

Като ефективна мярка на превенцията срещу разпространението на сезонните вируси и Covid-19, съгласно препоръките на здравните власти, учтиво Ви молим да спазвате 2 метра дистанция от другите клиенти и от нашите служители, както и да носите предпазни средства.

Екипът на Фактор И.Н.

 

 

 

 

Dear Clients,

From the 25th of may you can find our offices back to standart working hours:

Knyaz Alexander 1 10A from Monday to Friday from 08:45 to 18:00 and Saturday from 10:00 to 17:00.

Bul. Vitosha 56 – currently not working.

As an effective measure to prevent the spread of seasonal viruses and Covid-19, as recommended by the health authorities, we kindly ask you to keep a distance of 2 meters from other customers and our staff in the salon and to wear protective equipment.

Factor I.N. Team