Инвестиционно злато или депозит? Финансови решения по време на инфлация

Инвестиционно злато или депозит? Финансови решения по време на инфлация

В средата на зимния сезон и разгара на инфлацията сме изправени пред предизвикателството как да не обезценим спестяванията си. Много хора избират инвестиционно злато като алтернатива.

В последните години у нас се наблюдава тенденция за спад в откриването на депозити за сметка на ръст в инвестициите. Една от причините да „изоставим“ един от най-сигурните банкови инструменти, а именно депозита, е че носи много ниска доходност. Средно претеглен, лихвеният процент е под  1%, което не удовлетворява вложителя. От друга страна, с нарастващата инфлация  и спомените от 90-те години, сред българите върлува притеснението, че парите им днес, утре може да нямат същата покупателна способност. Тези, както и други фактори, карат българите да търсят други алтернативи за вложения, които да запазят стойността на спестяванията им или дори да я увеличат, като успоредно с това, намаляват шанса парите им да се обезценят.

Инвестиционно злато като алтернатива

Цената на златото всъщност не расте, а по-скоро цената на валутите, в които то е оценено, намалява. Именно това прави инвестиционното злато добро вложение по време на инфлация. То е  актив, който е извън финансовата система и позволява на хората да го притежават физически.

Инвестиционното злато влага стабилност във вашите спестявания и е хубаво на него да се гледа не като краткосрочна, а като дългосрочна инвестиция. Също е  редно да добавим, че не е необходимо да имате големи познания, за да инвестирате в злато, а размерът, в който ще го направите, зависи единствено от вас.

Решението за инвестиция е важно, колкото и осъществяването й, именно поради тази причина, ние от Factor I.N. ви съветваме да взимате информирани решения и винаги да се консултирате с професионалисти в областта.

Вашият коментар