Азербайджан

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

При пътуване в Кавказкия регион следва да се подхожда с повишено внимание.

Предвид конфликта в и около района на Нагорни Карабах МВнР препоръчва на българските граждани да се въздържат от всякакви посещения в Нагорни Карабах и другите  окупирани райони на Азербайджан, които представляват около 20 % от територията на Република Азербайджан.  Режимът на прекратяване на огъня по линията на съприкосновение редовно се нарушава и в резултат на въоръжените стълкновения има жертви. Има опасност от мини, поставени близо до и по протежение на линията на съприкосновение и международната граница между Армения и Азербайджан.

На лицата, посетили горепосочените територии без предварителното разрешение на азербайджанските власти, впоследствие се отказва достъп до територията на Република Азербайджан.

По информация от азербайджанските власти, чуждестранни физически и юридически лица, които осъществяват или подпомагат пряко или косвено икономическа, търговска или друга дейност на окупираните територии на Азербайджан рискуват наказателно преследване в Азербайджан.

Посолството на Република България в Баку не може да Ви предостави консулска защита, ако се намирате в и около района на Нагорни Карабах.

Местна валута

Азербайджански манат (AZN)

От началото на 2016 г. валута може да бъде обменяна само в банковите клонове. Има добре развита банкова система. Плащанията се извършват в местна валута – азербайджански манати. Кредитни и дебитни карти се приемат в много от търговските обекти и хотели в страната.

Престъпност и сигурност

Като цяло процентът на тежките престъпления в Азербайджан е нисък.

Движение по пътищата

Водачите на МПС трябва да притежават свидетелство за управление на МПС или документ/справка, заместваща свидетелството за управление на МПС, ако същото е било отнето по установен ред от съответните органи на Р Азербайджан. Ако водачът не е собственик на личното МПС, трябва да има заверено пълномощно или сертификат за собственост, регистрационен талон на управляваното МПС, застрахователна полица, удостоверяваща задължителната застраховка („гражданска отговорност“), съгласно законодателството на Република Азербайджан, специално разрешително и документи, удостоверяващи превозвания товар (за превозни средства за търговски цели).

Междуградската пътна мрежа е добре развита между отделните големи градове на Азербайджан. При пътуване с автомобил от Република България се минава през територията на Р Турция и Грузия. Между столиците на Грузия и Азербайджан има много добър скоростен път. От 2016 г. има редовна автобусна линия от България за Азербайджан (през Истанбул и Тбилиси, автобусите се сменят в Истанбул, общото време за пътуване е около 24 часа). Цената на двупосочен автобусен билет е почти три пъти по – ниска от цената на двупосочен самолетен билет.

Съществува и модернизирана железопътна връзка между Баку и Тбилиси.

В Баку общественият транспорт е добре развит (метро, автобуси, таксита). При пътуване с метро и с автобус се препоръчва използването на електронна карта, която може да се закупи от гишета и от автомати на входа на метространциите. Цената на еднопосочен билет за автобус и метро е ниска (еквивалент на 11 евро цента към м. октомври 2016 г.).

От летището (намиращо се на около 30 км от центъра на Баку) до центъра има редовна 24-часова автобусна линия (цената в една посока е еквивалент на 0.85 евро цента). Автобусите са на всеки 30 минути през деня и на всеки час през нощта. За пътуване с този автобус следва да се закупи карта (цена около 1 евро), която след това важи за градската пътна мрежа.

Препоръчва се използването на лицензирани таксита (автомобилите на най-голямата компания са лилави на цвят и приличат на лондонските таксита, като задължително работят с включен брояч). Препоръчва се да се избягва ползването на случайни таксиметрови автомобили (които са много широко разпространени).

Здравеопазване

Има достатъчно държавни болници и частни клиники. Не се препоръчва употребата на вода за пиене от централната водопреносна мрежа.

Няма специални изисквания за ваксинации за чуждестранни граждани, пътуващи в Република Азербайджан.

Климат

Климатът в Азербайджан е умерен. В столицата Баку през лятото е много горещо и влажно, а през зимата температурите рядко падат под нулата, за сметка на това често духа силен вятър и, при дъжд, са възможни поледици.

На територията на Азербайджан няма зони с повишена опасност от природни бедствия, но в случаи на наводнения, земетресения и др., ако се нуждаете от съдействие, можете да се свържете с Консулската служба в Посолството в Баку.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

  • зербайджан надвишава десет дни, са длъжни да се регистрират по мястото на пребиваване /отсядане/.
  • Лице, притежаващо разрешение за пребиваване в Азербайджан и имащо постоянен адрес по местоживеене в страната, следва да се регистрира на този линк и, след като регистрацията му бъде одобрена (процедурата по одобряване може да отнеме няколко часа), това лице може да регистрира чуждестранни граждани, които ще пребивават повече от 10 дни в Република Азербайджан. По време на регистрацията следва да бъдат качени в системата файлове, съдържащи сканирани копия на паспорта и визата на кандидата, както и да бъдат попълнени лични данни за лицето и адрес, на който ще пребивава.
  • След като регистрацията бъде одобрена, кандидатът ще получи на предоставения от него e-mail информация, че регистрацията е успешна. В този e-mail се съдържа регистрационен номер. Регистрацията не се счита за успешна, докато въпросният номер не бъде получен от кандидата. При неуспешна регистрация и неспазване на сроковете, на пребиваващото в Азербайдж
  • От 17.10.2014 г. са в сила законодателни промени, съгласно които чуждестранните граждани и лица без гражданство, пристигащи в Република Азербайджан с цел, различна от транзитен престой, са задължени да се регистрират в срок не по-късно от 15 дни след деня на пристигането си в централния офис на Държавна служба „Миграция” на Република Азербайджан или в регионалните офиси на службата.
  • Съгласно измененията в Миграционния кодекс на Азербайджан чуждестранните граждани и лица без гражданство, чийто престой в А
  • ан лице могат да бъдат наложени глоби.
  • Включително е невъзможно напускането на страната без заплащане на глобата, ако регистрацията не е извършена в законово установения тридневен срок.

Мярката се прилага изключително строго, дори в случаи, когато нерегистриралият се в срок чуждестранен гражданин окончателно напуска страната и/или има опасност да изпусне самолетен полет. Ако турист загуби паспорта си, незабавно трябва да съобщи в местната полиция и в Посолството.

 

Източник: Министерство на външните работи