Тунис

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

Местна валута

Тунизийски динар (TND)

Местна валута може да бъде закупена във всяка банка на тунизийска територия, както и в обменните бюра срещупредставяне на документ за самоличност. Следва да се има предвид, че при желание за закупуване с тунизийски динари на чужда валута е необходимо да бъде представено бордеро, с което се доказва първоначалнияобменнапарите при пристигане в Тунизийската република.Тунизийските граждани нямат право да притежават чуждестранна валута.

Сигурност

Ситуацията в някои райони на Тунизийската република остава напрегната. Основна причина за което са евентуални терористични атаки, предвид близостта на Либия и военните действия там, както и заплахата от спящи терористични клетки на тунизийска територия. Известна заплаха за сигурността могат да представляват и някои протести, в резутат на обещественото недоволство относно икономическите и социални условия на живот в Тунис. В частност е необходима особена бдителност в зоните по границите с Алжир и Либия. Поради посочените по-горе причини в Тунизийската република бе обявено извънредно положение  до края на февруари 2018 г.

След съвещание на Съвета за национална сигурност, проведено на 6 март 2018 г.,  и след консултации с премиера Юсеф Шахед и председателя на Асамблеята на представителите на народа Мохамед Еннасьор, президентът на Тунизийската република Бежи Каид Ессебси обяви, че извънредното положение в страната се удължава със седем месеца, считано от 12 март 2018 г. На 5 октомври извънредното положение в страната е удължено с един месец, до 06.11.2018 г., като на 07 ноември беше обявено ново негово продължение до 06.12 т.г.

На 5 декември, президентът на Тунизийската република Бежи Каид Ессебси обяви удължаване на извънредното положение в страната с още един месец – до 05.01.2019 г.

В рамките на извънредното положение властите имат правомощия да ограничават провеждането на протести, нерегламентирани събирания и други масови събития. Възможно е затварянето на места за социални прояви и предприемане на извънредни мерки, в т.ч. задържане, при нужда.

Анти-терористични операции се провеждат редовно в зоните по границата с Либия и Алжир, както и в планинските райони в провинциите Касрин, Кеф и Жендуба. Официално, с държавен декрет, са създадени буферни зони, в които пътуванията са забранени, освен с изричното разрешение на областния управител. Буферните зони обхващат пустинната част южно от линията Бир Рижм Маатуг – Бурдж Бургиба – Бен Гарден, зоните в непосредствена близост до границите с Либия и южните граници с Алжир, както и зоните по алжирско-тунизийската граница в централната част на страната. Навлизането в буферните зони без разрешение е нарушение на закона и се преследва със съответната строгост. Особено опасен район са планинските зони в северозападната част на Тунис, в близост до границата с Алжир. Пътуването до тях следва да се избягва, освен при крайна необходимост.

На българските граждани се препоръчва да се въздържат от пътувания в посочените южни и централни части на страната, както и по границите с Алжир и Либия и да се информират в максимална степен за актуалната обстановка в страната преди пътуване. Препоръчва се също така да бъдат избягвани извънградските зони в триъгълника между Силиана, Кейрауан и Касрин.

Към момента дейността на терористичните групи е насочена основно към военни и полицейски цели на територията на цялата страна, но заплашени са и цивилни цели, в т.ч. цел могат да бъдат чуждестранни дипломатически представителства, туристически обекти и чужди граждани. В контекста на масираната военна офанзива срещу “Ислямска държава” може да се очаква тази тенденция да се запази.

Престъпност 

Наблюдава се повишаване нивото на престъпността след събитията от 14 януари 2011 г. и в частност увеличаване броя на криминалните прояви, хулиганството, дребните кражби и най-вече джебчийството. Българските граждани в страната следва да положат усилия за опазване на личните си вещи и документи. Препоръчва се гражданите да пътуват с копие от задграничния си паспорт и копие на страницата с граничния печат за влизане в страната.

Здравеопазване

При пътуване за Тунис се препоръчва предварително да бъде направена здравна/пътническа застраховка.

Общото ниво на здравеопазване в страната е добро, но при необходимост от медицинска помощ, следва да се има предвид, че тя се заплаща.
Не се изисква задължителна имунизация или имунизационна книжка.

Сертификат за жълта треска е необходим само за пътници, пристигащи от заразени райони.
Не се препоръчва консумирането на хранителни продукти (месо, риба, яйца), закупени извън магазинната мрежа.

Препоръчва се консумирането на бутилирана вода.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Българските граждани влизат в Тунис с паспорт, валиден минимум 6 месеца към датата на пътуване. Други специални документи не се изискват.Визи за посещения в Тунизийската република за период до 90 дни, както и при транзитно преминаване през страната, за българските граждани не са необходими. При престой, надхвърлящ 90 дни, е необходимо да се направят постъпки за получаване на разрешение за пребиваване (cartedeséjour) в полицията по местоживеене. За целта е необходимо да бъдат представени изискваните по тунизийското законодателство документи, в т.ч. удостоверение за местоживеене и документи, обосноваващи необходимостта от престой в Тунизийската република.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

В допълнение към посоченото по-горе, при пътуване до Тунис препоръчваме следното:

– преди пътуване да се направи предварителна регистрация чрез сайта на МВнР, съдържаща имената на пътуващия, информация за планирания престой, вкл. място на пребиваване, продължителност на престоя, телефон и електронна поща за контакт.
Регистрацията може да бъде извършена и по телефона или чрез електронната поща на посолството;

– да се носи постоянно заверено копие от документа за самоличност;

– да се отчита вероятността от протести и други масови прояви и да се избягват местата, на които се провеждат такива;

– при необходимост от взаимодействие с представителите на органите за сигурност и полицията, незабавно да се потърси посолството за препоръка и евентуално съдействие;
– да не се осъществяват индивидуални пътувания по суша в забранените буферни зони;
-пътуванията в района на границите с Либия и и голяма част от границите с Алжир са забранени. Същите могат да крият риск за живота на пътуващите.

Източник: Министерство на външните работи