Беларус

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 1: Без особени препоръки

Климат – умерено континентален

Официален език – беларуски, руски

Столица – Минск

Най-голям град – Минск

Валута – беларуска рубла (BYN)

Градове с най-голям интерес: Минск, Гомел, Витебск, Брест, Гродно, Могильов.

Особености на законодателството

Между Република България и Република Беларус е подписан договор за правна помощ по граждански дела.

Движение по пътищата

Застраховка „Гражданска отговорност”: чуждестранните граждани, които влизат на територията на Беларус с автомобилен транспорт, са длъжни да притежават застраховка „Гражданска отговорност” за целия период на пребиваване, но не по-малко от 15 дни. Движението по главните пътища се заплаща.

Здравеопазване

Чуждестранните граждани са задължени да сключат договор за задължителна медицинска застраховка с белоруска застрахователна компания или с чуждестранен партньор на белоруска застрахователна компания. Сключването на застрахователен договор може да се извърши на всички гранични пунктове. При липса на медицинска застраховка и при отказ да бъде застрахован, чуждестранният гражданин не се допуска на територията на Беларус. 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

В съответствие с приетия Закон на Република Беларус – „Правно положение на чуждестранните граждани и лицата без гражданство” от 4 януари 2010 г., чужденците могат да влязат, да напуснат или да преминат транзитно територията на Република Беларус при наличието на валиден паспорт и виза.

Съгласно Указ № 295 от 27 юли 2018 г. на президента на Република Беларус срока за предоставяне на свободен визов режим за гражданите на 74 държави, включително Република България, е удължен от 5 на 30 дни за лицата преминаващи през ГКПП на „Националното летище в Минск“.

Установеният ред за безвизово преминаване през Национално летище Минск, не се отнася за лица, пристигащи в Беларус с авиорейсове от Руската Федерация,     а също за лица, които възнамеряват да летят за Руската федерация (дадените полети са вътрешни, граничен контрол за тях не се осъществява).

Действието на Указа не се отнася също така за чужденци, осъществяващи официални пътувания: дипломатически, служебни, специални и други приравнени към тях паспорти.

Необходими документи при кандидатстване за виза:

  • валиден международен паспорт с валидност не по-малко от 90 дни след изтичане на визата;
  • 1 брой визов формуляр по утвърден образец;
  • 1 актуална цветна снимка 35х45 мм, анфас, на светъл фон;
  • покана.

По искане на консулското длъжностно лице се предоставят допълнителни документи, необходими за взимане на решение за издаване на виза. За гражданите на Република България е предвидена възможност за издаване на бизнес визи и визи за частно посещение с валидност до 30 дни без представяне на покана и след попълване на визов формуляр и посочване на целта на пътуването, точното наименование и адреса на канещата организация (или трите имена, адреса и телефона на физическото лице), както и адреса на пребиваване в Беларус.

Българските граждани могат да получат входни визи и на летище Минск-2.

Чужденците могат да влизат и да преминават транзитно през територията на Република Беларус при наличието на валиден задграничен паспорт и белоруска виза.

Миграционна карта задължително се  попълва  от чуждестранните граждани при влизане на територията на Република Беларус и се съхранява по време на престоя им. При напускане на страната картата се предава на компетентните гранични органи. При евентуално изгубване на картата чуждестранният гражданин е длъжен в срок от 3 работни дни да информира органите на Министерството на вътрешните работи, където е бил регистриран.

Регистрация

Чуждестранните граждани са длъжни в срок до 5 дни, с изключение на почивните дни, официалните празници и празничните дни, обявени от президента на Република Беларус за неработни, да се регистрират в МВР, отдел Миграция, по фактическото си временно местопребиваване. Регистрацията се извършва при наличие на миграционна карта с отметка от длъжностното лице на Държавния граничен комитет при влизане на територията на Република Беларус. При промяна на местопребиваването, чужденците са длъжни в петдневен срок да се регистрират на новия си адрес.

Внимание!
В паспорта Ви трябва  да има поне една цяла свободна страница, за да може върху нея да бъде положена входната виза за страната. На гърба на тази страница не следва да има друга положена по-рано виза, освен печати от граничен контрол.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

При посещение на Република Беларус следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя Ви попадате в юрисдикция на държавата. Препоръчва се предварително да се информирате за тях и да ги спазвате.

При задържане от местните власти и по Ваше желание можете да изискате да Ви бъде осигурен незабавен контакт с дипломатическото или консулско представителство на Република България в гр. Минск. Консулски служител от българското представителство следва да установи връзка с Вас във възможно най-кратък срок.

Източник: Министерство на външните работи