Босна и Херцеговина

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

Климат – умероноконтинентален

Официален език – босненски, сръбски, хърватски

Столица – Сараево

Най-голям град – Сараево

Валута – босненска конверируема марка (BAM)

Градове с най-голям интерес: Сараево, Баня Лука, Мостар, Тузла, Високо.

Интересни факти

Столицата е Сараево. Официални езици са босненски, сръбски, хърватски.

Национален празник: няма официално приет от всички народности.

Престъпност и сигурност

Поради наличие на значителен брой нерегистрирано от населението оръжие, да се избягват конфликти с местни лица. Препоръчва се личните автомобили и товарни МПС да не се оставят без наблюдение, включително и на платени паркинги.

Особености на законодателството

Пътувайки до Босна иХерцеговина, Вие попадате под юрисдикцията на законите на страната. Забранено е да се фотографират военни обекти или обекти от особена важност за националната сигурност, като летища, мостове, контролнопропускателни пунктове и военни части. Сексуалната злоупотреба с деца или използването/или разпространението на детска порнография се считат за престъпление. Лицата, нарушаващи законите на Босна и Херцеговина, дори от незнание, могат да бъдат експулсирани, арестувани или въдворени в затвор. В Босна и Херцеговина се налагат  тежки наказания за притежанието, използването или трафика на нелегални наркотици, в т.ч. дългогодишни присъди лишаване от свобода и значителни глоби.

Движение по пътищата

През цялата година е задължително движението на МПС с пуснати къси светлини. За периода 01 октомври – 15 април е необходимо МПС да имат зимно оборудване: зимни гуми, вериги и т.н.

Здравеопазване

Българските граждани е необходимо да имат пътна и медицинска застраховка в размер не по-малко от 30000 евро, важаща за периода на пътуването в Босна и Херцеговина.

В големите градове нивото на медицинско обслужване е добро. Малките градове и селата често не могат да осигурят адекватно медицинско обслужване или болничен престой.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Валидна лична карта или международен паспорт.

Българските граждани могат да влизат многократно на територията на Босна и Херцеговина без виза за срок общо до 90 дни в рамките на 180 дни.

Изисквания за пътуващите деца до 18 г., с придружител и без придружител.

Лица до 14 г. не могат да пътуват до Босна и Херцеговина без придружител;

Лица между 14-18 г. могат да пътуват сами като освен валиден документ за самоличност е необходимо да притежават и декларация за съгласие на родителите, преведена на босненски, сръбски, хърватски или английски език и заверена с апостил;

Когато децата са на възраст до 18 г. и пътуват с родителите си необходимите документи са паспорт на детето, Удостоверение за раждане на  детето и паспорти на родителите;

Когато придружителят е единият от родителите на детето – паспорт на детето, Удостоверение за раждане на детето и декларация за съгласие от другия родител, която трябва да бъде преведена на босненски, сръбски, хърватски или английски език и заверена с апостил;

Когато придружителят на детето не е родител – паспорт на детето, Удостоверение за раждане на детето и пълномощно от родителите, преведено на босненски, сръбски, хърватски или английски език и заверено с апостил.

Изисквания за пътуващите с автомобил, който е регистриран на лице, различно от водача – освен валиден документ за правоуправление и зелена карта на автомобила е необходимо и двуезично пълномощно (на български и английски език), заверено пред нотариус.

При налагане на санкции за нарушение на правилата за движение по пътищата.

При леки нарушения, пътните полицаи издават документ (mandatnakazna), с който провинилият се отива в най-близката банка или поща, където може да заплати глобата;

По-тежките нарушения и злополуки са от компетенцията на кантоналните и общинските съдилища в Босна и Херцеговина.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

В Босна и Херцеговина все още има около 220 000 недеактивирани противопехотни мини. Изключително важно е да не се ходи по мека повърхност, в непроверени райони и изоставени сгради, както и да не се игнорират оградените с жълта лента с надпис „МИНЕ/MINE” райони. Да се избягват спирания по пътя, навлизания в храсти, да не се излиза извън обозначените паркинги и места за почивка, разходка и туризъм.

Полицията осъществява чести проверки на МПС с чужда регистрация. Наред с документите за правоуправление се проверява и зелената карта на автомобила.

Посолството съветва при възникнал проблем на пътя, пътуващите да сигнализират на тел. 112. Задължително е стриктно спазване на ограниченията на скоростта по пътищата.

Наблюдава се увеличен брой на просещи лица и крадци на местата, посещавани от туристи, поради което се препоръчва при движение в туристическа група да се обръща особено внимание на опазване на личните вещи.

Чести са разбиванията на апартаменти и кражбата на имущество от тях, особено ако се знае, че в тях живеят чужденци.

Източник: Министерство на външните работи