Ботсвана

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 1: Без особени препоръки

Столица

Габороне

Местна валута

Местната валута е Pula (P)

Препоръчва се да носите у себе си евро, щатски долари, чекове или кредитни карти.

Туристически атракции

Националнен парк Чоуб, ловените резервати Централна Калахари и Мореми, национални паркове Макгадигади Панс и Нксай Пан.

Местна кухня

Pap, Samp, Vetkoek и Mopane worms, Seswaa.

Сигурност

Ботсвана като цяло, и особено северната част на страната, предлага добри възможности за туризъм. Все пак, напоследък зачестяват случаите на обири и въоръжени нападения в градските райони. В столицата Габороне се препоръчват обичайните мерки за сигурност от страна на чуждестранните гости.

Mитнически изисквания

Разрешен е вносът на неограничено количество чужда валута, но тя задължително се декларира при влизане в страната. Предмети за лична употреба не се обмитяват. Разрешен е износът на местна валута до 50 Pula (P). Изнасяната чужда валута не може да надвишава размера на внесената при влизане в страната.

Oсобености в законодателството

Хомосексуализмът в Ботсвана е забранен и според местното законодателство се наказва със затвор до седем години.

Движението по пътищата

Без особености. Изисква се международна шофьорска книжка.

Здравеопазване

Обслужването в болничните заведения не отговаря не европейските стандарти.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Международен паспорт, валиден минимум шест месеца от датата на влизане в страната. Не се изискват визи за български граждани за краткосрочно посещение в Република Ботсвана до 90 дни.

Считано от 1 октомври 2016 г., малолетните лица, пресичащи границите на Ботсвана, трябва да представят заверени копия от акт за раждане, от който да личат имената на майката и бащата, в допълнение към валиден паспорт. Ако единият от родителите не пътува с детето, е необходимо да се представи заверена декларация от него, че е съгласен с това, детето да пътува с другия родител. Такава декларация не се изисква, ако в акта за раждане на детето не фигурира името на бащата.

За допълнителна информация българските граждани следва да се обръщат към Посолството на Република Ботсвана в Стокхолм или Посолството на Великобритания в София.

Няма специално изискване за ваксини при влизане в страната. Някои държави препоръчват комбинирана ваксина против дифтерит, тетанус, полио, хепатит А и тетанус.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Препоръчително е да носите у себе си фотокопия на личните си документи, а оригиналите да съхранявате в хотела.

Препоръчва се спазването на добра лична хигиена, в т.ч. често измиване на ръцете с топла вода.

Препоръчва се особено внимание при консумацията на пресни плодове и зеленчуци.

Водата задължително да се преварява преди употреба.

Източник: Министерство на външните работи