Финландия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 1: Без особени препоръки

Климат – умерен, субполярен

Официален език – фински, шведски

Столица – Хелзинки

Най-голям град – Хелзинки

Валута – евро (EUR)

Градове с най-голям интерес: Хелзинки, Турку, Тампере, Оулу, Еспоо.

Ниво на престъпност

Във Финландия нивото на престъпността е ниско. Посетителите следва да вземат обичайните мерки за сигурност. 112 – Телефон на ЕС за спешна помощ.

Особености в движението

Движението на превозните средства във Финландия е в дясната лента (както в България).

Стандартни ограничения на скоростта (км/ч), освен ако с пътни знаци не е указано друго:

  • Магистрали 100 / 120 (120 само през лятото и не навсякъде);
  • Извън населени места 80 / 100 (80 – по принцип и 100 – по изключение, рядко през зимата. Знаците се сменят два пъти годишно по главните пътища за обозначаване на летните и зимните ограничения на скоростта);
  • В населени места 40 / 50 (40 по повечето улици).

Стандартно ограничение за съдържанието на алкохол в кръвта – 0,5 [мг/мл]

Дневни светлини – Задължителни

Зимни гуми – Задължителни (за пътнически и лекотоварни автомобили и ремаркета между 750 и 3500 кг от 1 декември до 28 февруари). Разрешено е използването на зимни гуми с шипове.

Принадлежности за безопасност:

  • Светлоотразителна жилетка – не е задължителна (Пешеходците трябва да носят светлоотразителни елементи, когато навън е тъмно);
  • Обезопасителен триъгълник – задължителен;
  • Аптечка –  не е задължителна;
  • Пожарогасител –  не е задължителен.

Принадлежности за безопасност за велосипедисти:

  • Светлоотразителна жилетка – не е задължителна;
  • Велосипедна каска – задължителна е за всички велосипедисти, навсякъде и по всяко време (но не се контролира).

Ниво на здравеопазването

Финландия има добре развита и силно децентрализирана публична здравна система. Няма заразни заболявания, които да налагат задължителна ваксинация както при краткосрочни, така и при дългосрочни пътувания.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Българските граждани могат да пътуват за Финландия с валидни паспорти или лични карти. Визи не се изискват. Няма изискване за минимално оставащ срок на валидност на личната карта или паспорта.

Съществува задължение за регистрация в Полицията за чужденци, след като периодът на пребиваване надхвърли 90 последователни дни.

При пребиваване, надвишаващо срока от три месеца, административните формалности изискват гражданите да се регистрират пред съответните власти.

Службата по регистрация (Local Register Office) издава удостоверение за актуална регистрация, съдържащо името и адреса на регистриращото се лице и датата на регистрацията. Неспазването на изискването за регистрация може да доведе до налагане спрямо въпросното лице на съразмерни и недискриминационни санкции. Представя се валидна карта за самоличност или паспорт, потвърждение за наемане на лицето от страна на работодателя или удостоверение за трудова заетост, или доказателство, че са самостоятелно заети лица; доказателство за записване в акредитирано учебно заведение, и за сключване на пълна здравна застраховка.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Българските СУМПС са валидни във Финландия

В съответствие счл. 11 от Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент, консулската служба на  посолството не приема заявления  за преиздаване на свидетелства за управление на МПС (СУМПС) от български граждани с „обичайно пребиваване” във Финландия.

Под „обичайно пребиваване” следва да се подразбира мястото, където дадено лице обикновено живее, т.е. повече от 185 дни през календарната година. Съгласно горепосочената директива, СУМПС се издават от органите на съответната държава-членка на ЕС.

 

Източник: Министерство на външните работи