Казахстан

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

Столица

Астана

Местна валута

Казахстанско тенге (KZT). Смяна на валута препоръчваме да се осъществява само на определените за целта пунктове.

Туристически атракции

Астана, Алмати, Темиртау.

Местна кухня

айрян, барусак, бешбармак.

Престъпност и сигурност

Обстановката в страната моце да бъде определена като спокойна. Мерките за сигурност са засилени след извършените терористични актове през лятото на 2016 г. в градовете Алмати и Актобе, като предвид това препоръчваме при преминаването през страната движението с МПС да е  по светло, спиране на охраняеми паркинги до населени места, стриктно спазване на правилата за движение.

Движение по пътищата

Пътнотранспортната мрежа на Казахстан се характеризира с лошо качество на пътищата, като страната не разполага с изградена мрежа от високоскоростни магистрали с изключение на пътя Астана-Шучинск и участъци от международния коридор Западна Европа-Западен Китай между град Алмати и град Къзълорда. В Република Казахстан се налагат тежки парични глоби за нарушение на правилата за движение, които съгласно практиката се плащат след протичането на тежка съдебна процедура, без значение че сте чужд гражданин.

Предварително се убедете, че срокът на действие на свидетелството Ви за шофиране не е изтекъл и че то е валидно за Казахстан. Препоръчваме Ви предварително да си осигурите международно свидетелство за шофиране, което да използвате в Казахстан.

През зимата не се препоръчва пътуването с различни моторни превозни средства по републиканската пътна мрежа, в т.ч. магистралните пътища. Поради екстремни зимни условия пътищата се затварят, за което е създадена практика за уведомяване чрез SMSсъобщения.

Не е необходимо заплащането на винетни такси за ползването на пътнотранспортната мрежа в Казахтан. Няма платени магистрали.

Здравеопазване

Не се изискват специални ваксинации при влизане в страната. Здравната помощ за чужднци е платена.

Климат

В планинските райони на страната има опасност от образуването на лавини през зимата, а при обилни пролетни и есенни дъждове, както и при топенето на снеговете – от образуване на свлачища.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Редовен международен документ – паспорт.

С Постановление от Министерски съвет на Казахстан номер 838 от 23.12.2016 г., Казахстан отменя визите за граждани на Република България за срок до 30 /тридесет/ дни. Регистрацията на българските граждани ще се осъществява при преминаването на държавната граница след предявяване на валиден документ за самоличност – паспорт. „Миграционна служба” към МВР на Казахстан има право да приема и разглежда молби за продължаване на пребиваването над указания безвизов срок от 30 /тридесет/ дни, както и да издава еднократни визи със служебна цел със рок на влидност тридесет дни.

От 07.02.2009 г. Киргизстан улесни процедурата на издаването на визи за гражданите на Република България на летището в Бишкек или във всички консулски учреждения на Киргизската република зад граница без представянето на покани за срок от един месец и без задължението за регистрация при органите на МВР.

От 27.02.2009 г. Таджикистан също предоставя подобни улеснения при издаването на визи за гражданите на Република България на летището в Душанбе и във всички свои консулски учреждения.

От 14 май 2010 г. е в сила Спогодба за безвизови пътувания между Република България и Република Казахстан за притежатели на дипломатически и служебни паспорти.

Според казахстанското законодателство наличието на предварително разрешение за трудова дейност е необходимо условие за влизането на чужденец в Република Казахстан с цел упражняване на трудова дейност. Наетите на работа чужденци, които са в нарушение на действащото в страната законодателство, подлежат на екстрадиране от органите на МВР.

Внимание!
Лица до 18-годишна възраст, които се придружават от единия родител следва да разполагат с пълномощно при преминаване през ГКПП на азахстан.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Помнете, че в Република Казахстан (респ. Киргизската република) следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

Обърнете специално внимание и спазвайте местните правила за притежание и консумация на алкохолни напитки и психотропни вещества. В Казахстан дори след консумацията на алкохол в малки количества нямате право да управлявате МПС.

Поставете всички лекарства в оригиналните им опаковки и проверете дали някои от тях не се считат за незаконни наркотични средства в Казахстан или Киргизстан. Ако ползвате такива вещества, носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо този факт.

Избягвайте да пренасяте вещи на трети лица при преминаване на граница.

Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с дипломатическото представителство на Република България в Астана. Консулският служител ще установи във възможно най-кратък срок връзка с Вас.

Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

В случаите на смърт на български граждани в Република Казахстан (респ. Киргизстан) дипломатическото представителство на Република България в Астана ще Ви окаже съдействие и помощ за уреждане на формалностите.

Пряка финансова помощ може да получите от дипломатическото представителство в Астана само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви сума в Министерството на външните работи, дирекция „Финансово-стопански дейности”.

В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр. незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с дипломатическото представителство в Астана, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването Ви или за завръщането Ви в Р България.

При пристигането си в Р Казахстан (респ. Киргизстан) е добре (макар и да не е задължително), да се регистрирате в българското посолство в Астана. Това би улеснило връзката с Вас при спешен случай или при друга възникнала необходимост.

Преди да отпътувате от Р България, запишете адресите и телефоните на българското дипломатическо представителство в Астана. Администрацията на хотелите, в които отсядате, туроператорите, уреждащи Ви, и органите на местната полиция при необходимост е уместно да разполагат с тези данни.

За ваше улеснение адрес, телефон и факс на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи в София за евентуални справки и информация може да намерите на Интернет-страницата на МВнР.

 

Източник: Министерство на външните работи