Киргизстан

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

Местна валута

Киргизстански сом  (KGS)

Официалната парична единица в странатае вътрешно конвертируема.

Можете да обмените валута само в по-големите градове. Кредитни карти се приемат доста рядко. В столицата Бишкек почти няма банкомати. Международен трансфери на парични средства може да се извърши, например, чрез „Western Union”.

Интересни факти

Местоположение: Киргизстан граничи на север и на североизток с Казахстан, на запад и северозапад с Узбекистан и Таджикистан, а на югозапад и югоизток с Китай.

Столица: Бишкек (преди Фрунзе), около 844 000 жители (по данни от 2009 г.).

Езици: Официалните езици в страната са киргизки (държавен) и руски (официален). Не се препоръчва да пътувате извън столицата на Киргизстан  без придружител, ако не знаете някой от двата езика.

Религии: 80% от населението са мюсюлмани сунити, 16% – православни християни.

Особености на законодателството

По време на престой в Киргизстан следва да носите винаги със себе си паспорт. Киргизската милиция има право да ви задържи, ако нямате такъв.

Митнически изисквания

Вносът и износът на чуждестранна валута в страната подлежи на митнически контрол – внасяна и изнасяна валута задължително се декларира. Размерът на внасяните и изнасяните суми е ограничен.

Движение по пътищата

Състоянието на пътищата в Киргизстан е лошо. Не препоръчваме  пътуване с автомобил, особено през нощта.Сериозни проблеми при пътуване по киргизките пътищата могат да създадат и неочакваните, резки промени на метеорологичните условия, характерни за тази страна.

Препоръчваме Ви предварително да си осигурите международно свидетелство за шофиране. Направете всичко необходимо да се запознаете с местните правила за движение. В много страни се налагат тежки парични глоби за нарушение на правилата за движение, които се плащат на местонарушението, без значение дали сте местен или чужд гражданин.

Здравеопазване

Преди пътуване до Киргизстан  препоръчваме да се консултирате с лекар, относно необходимостта от ваксинации.

Климат

Континентален климат (горещо лято и студена зима; значителни колебания на дневните температури).

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Министерството на външните работи на Киргизската Република с нота  уведомява, че считано от 1 юли 2008 г., киргизската страна въвежда визов режим за гражданите на Република България.

Отчитайки съществуващите приятелски двустранни отношения, от 07.02.2009 г. Киргизстан улесни процедурата на издаването на визи за гражданите на Република България на летището в Бишкек или във всички консулски учреждения на Киргизската република зад граница без представянето на покани за срок от един месец и без задължението за регистрация при органите на МВР.

За да пътуват до Киргизстан българските граждани следва предварително да се снабдят с виза (позволява престой в страната до 60 дни) и да притежават валиден български паспорт (валидност не по-малко от три месеца).

При престой на територията на Киргизстан, надвишаващ 60 дни, чужденците следва да се регистрират в службата „Управление за визи и регистрации” на местната милиция, но не по-късно от 5 дни след влизането на територията на страната. При по-кратък престой подобна регистрация не е необходима.

Разрешение за удължаване времето на престой в Киргизстан може да получите само от Консулския отдел на Министерството на външните работи на Киргизстан, където следва да се обърнете поне 10 дни преди изтичане срока на действие на визата Ви.

При пътуване с наземен транспорт, налагащ преминаване през територията на съседните на Киргизстан държави, е необходимо предварително да се снабдите със съответните визи, за едно или повече пребивавания/преминавания (в зависимост от избрания маршрут).

Внимание!
В паспорта Ви трябва  да има поне една цяла свободна страница, за да може върху нея да бъде положена входната виза за страната. На гърба на тази страница не следва да има друга положена по-рано виза, освен печати от граничен контрол.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Помнете, че в Киргизската република следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

Обърнете специално внимание и спазвайте местните правила за притежание и консумация на алкохолни напитки и психотропни вещества. В някои страни продажбата и консумацията на алкохол е забранена.

Поставете всички лекарства в оригиналните им опаковки и проверете дали някои от тях не се считат за незаконни наркотични средства в Киргизстан. Ако ползвате такива вещества, носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо този факт.

Избягвайте да пренасяте вещи на трети лица при преминаване на граница.

Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с дипломатическото представителство на Република България в Астана. Консулският служител ще установи във възможно най-кратък срок връзка с Вас.

Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

В случаите на смърт на български граждани в Киргизстан дипломатическото представителство на Република България в Астана ще Ви окаже съдействие и помощ за уреждане на формалностите.

Пряка финансова помощ може да получите от дипломатическото представителство в Астана само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви сума в Министерството на външните работи, дирекция „Финансово-стопански дейности”.

В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр. незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с дипломатическото представителство в Астана, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването Ви или за завръщането Ви в Р България.

При пристигането си в Киргизстан е добре (макар и да не е задължително), да се регистрирате в българското посолство в Астана. Това би улеснило връзката с Вас при спешен случай или при друга възникнала необходимост.

Пътуване на деца

При пътуване до Киргизстан непълнолетните български граждани, които пътуват без придружител, се нуждаят от нотариално заверено съгласие на родител/попечител, преведено на руски език.

 

Източник: Министерство на външните работи