Молдова

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 1: Без особени препоръки

Климат – умерен-континентален

Официален език – румънски

Столица – Кишинев

Най-голям град – Кишинев

Валута – молдовска лея (MDL)

Градове с най-голям интерес: Кишинев, Белци, Тараклия, Тираспол, Кахул.

Престъпност и сигурност

В Молдова нивото на престъпност е сравнително ниско.

Има отделни прояви на т. нар. битова престъпност, джебчийство и др.

Относително малък е броят на кражбите на автомобили и обирите с взлом.

Има регистрирани изолирани случаи на силово „разчистване” на сметки между криминални групировки и субекти. Няма данни действията им да са били насочени срещу или да са засягали български граждани.

Движение по пътищата

Няма специфични особености в движението по пътищата. Състоянието на пътната мрежа е лошо – в градовете липсва маркировка, повечето от междуградските пътища са разбити. Не се изискват винетки за пътуване по междуградската пътна мрежа.

Винетни стикери в Молдова

От 1 ноември 2012 г. в Република Молдова функционира винетна система за автомобили с чуждестранна регистрация.

Заплащат се следните такси:

Винетка за  7 дена – 2 евро;  за 15 дена – 4 евро; за 30 дена – 7 евро;  за 90 дена – 15 евро;  за 180 дена – 25 евро.

Глобата за липсата на винетка  е в размер от 100 до 200 евро. Винетните стикери могат да бъдат закупувани на ГКПП.

Автомобили с чуждестранна регистрация и притежаващи винетен стикер могат да пребивават на това основание на  територията на  Република Молдова до 180 дни в рамките на една календарна година.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Гражданите на страните-членки на ЕС (в т. ч. България) имат право на 90-дневен безвизов престой в рамките на 6 месеца в Молдова.

Считано от 16.06.2015 г. гражданите на страните-членки на Европейския съюз и гражданите на страните-членки на Шенгенското споразумение могат да влизат, преминават транзитно и пребивават на територията на Република Молдова с лична карта формат ID-1, ID-2, включително биометрични документи за самоличност, издадени в съответствие със стандартите ISO 7810:2003 на Международната Организация по Стандартизация (ISO).

За получаване на молдовска виза е необходимо паспортът на съответното лице,  което кандидатства за виза да бъде с валидност не по-малка от 3 (три) месеца след датата на влизане в страната.

Необходимо е паспортите на влизащите в Молдова граждани на страни, за които не е необходимо да притежават визи (например граждани на страни-членки на ЕС), да са с валидност също не по-малка от 3 месеца след датата на влизане в страната.

Влизане/излизане от Република Молдова е регламентирано от Закон № 269 от 09.11.1994 г.

Удостоверението за раждане не може да бъде използвано като документ за пътуване.

Изискване за регистриране на чужденците, влезли в Молдова през територията на т. нар. ПМР

Уведомяваме Ви, че според чл. 124 на Решение N-125/18.02.2013 г. на Правителството на Република Молдова, чуждестранни граждани, влезли в Република Молдова през територията на т. нар. Приднестровска молдовска република (ПМР), следва да се регистрират в срок от 72 часа след пресичането на границата в:

– някой от клоновете на Държавно предприятие „Регистър” (към молдовското Министерство на информационните технологии и комуникациите);

– някой от клоновете на Бюро „Миграция и убежище” (към молдовското Министерство на вътрешните работи).

За регистрацията е необходимо съответното лице да представи валиден документ за пътуване, който е изискван за влизане на територията на Молдова.

Горните изисквания не се отнасят за чуждестранните дипломати, акредитирани в Република Молдова и притежаващи валидни карти за акредитация.

Пътуване на деца

Непълнолетни децата имат право да излизат и влизат на територията на Република Молдова само с един от родителите или без тях, но със законни техни представители при наличие на нотариално заверено пълномощно.

Лицата, които са сключили брак до навършване на 18 години, могат да пътуват без пълномощно.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

В Молдова следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

 

Източник: Министерство на външните работи