Черна Гора

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 1: Без особени препоръки

Климат – средиземноморски

Официален език – черногорски, сръбски

Столица – Подгорица

Най-голям град – Подгорица

Валута – евро (EUR)

Градове с най-голям интерес: Подгорица, Котор, Будва, Херцег Нови, Тиват.

Сигурност и престъпност

Няма особени изисквания за гарантиране на личната безопасност. Макар и рядко, са констатирани единични случаи на извършвани престъпления спрямо български граждани, като кражба на пари, вещи, документи и др., особено при пътуване с влак и автобус. При кражба или изгубване на личните документи следва веднага да уведомите местните полицейски власти за събитието и да получите съответен протокол, и след това да се обърнете към българското посолство в Подгорица за издаване на временен паспорт за завръщане в страната.

Здравеопазване

Здравната мрежа е сравнително добре развита и дава възможност за предоставяне на качествена медицинска услуга. Важно изискване за пътуващите български граждани е да имат валидна здравна застраховка, съответстваща на европейските стандарти за застраховане на граждани на ЕС зад граница, коeто означава застраховката да може да покрие здравен риск на сума не по-малко от 30 000 евро.

Движение по пътищата

При влизане на територията на Черна гора с МПС, задължително се изисква представянето на зелена карта, удостоверяваща международната застраховка „гражданска отговорност” на МПС.

На територията на Черна гора  е задължително управлението на МПС с включени къси светлини през цялата година.

В Черна гора липсват магистрали, а първокласните пътища, по които се извършва основният пътен трафик, са общо взето добре поддържани, но са характерни с множество завои, преминаване през тунели и рискови за изпреварване отсечки от пътя. Има опасност в отделни участъци от падащи камъни и лоша видимост при мъгла и дъжд. Следва да се шофира с повишено внимание.

Органите на пътната полиция стриктно проверяват пътуващите автомобили за включени светлини и за спазване на пътните знаци и маркировката на пътя. За превишаване на позволената скорост, която в населени места по правило е ограничена между 40-60 км/ч. и в извън населени 70-80 км/ч, нарушителят се санкционира с глоба, в зависимост от тежестта на нарушението, която е в порядъка между 150-500 евро. Отказът да се плати глобата е основание за даването на нарушителят на местен административен съд и отнемане правото за придвижване с МПС до приключване на съдебното производство.

В отделни случай при нарушаване на правилата за движение, полицията изземва документите за шофиране и изпраща водачът да заплати глобата по банков път. Неприятностите се увеличават когато нарушението е извършено в почивен ден и няма възможност глобата да бъде платена в същия ден.

В градовете и най-вече в столицата Подгорица има обособени платени паркинги и улици с възможност за паркиране срещу заплащане. Паркиране на такива места без заплащане води до налагане на глоба на нарушителя, която е 20 евро или до принудителното вдигане с „паяк” на МПС и освобождаването му срещу заплащане на солидна глоба, която зависи от района, където е било вдигнато .

При ПТП задължително се минава през съд, независимо от факта чия е вината. Полицията изземва документите за шофиране и те се връщат от съда.

От 01.01.2012 год. не е допустимата концентрация на алкохол в кръвта на водачи,  управляващи МПС по пътищата на Черна гора. Страната е добре снабдена с гориво за МПС, като станции за гориво има на възловите пътни артерии и техни отклонения, както и във всички малки и големи градове. Горивото е качествено и отговаря на европейските стандарти за качество.

През зимния период е задължително използването на зимни гуми.

Забранено е използването на мобилни телефони по време на шофиране, освен ако водачът не използва „хендс фри“ устройство за телефон.

Ако водачът на МПС управлява автомобил, който не е регистриран на негово име, е необходимо да има нотариално заверено пълномощно от собственика на МПС.

В Черна гора не се заплащат винетни или тол такси. По маршрута Подгорица – Бар се плаща такса от 2.50 евро за преминаване през тунела „Созине“.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Гражданите на ЕС, в това число и българските граждани, имат възможност да влизат и пребивават в Черна гора с валиден задграничен паспорт или  лична карта, които трябва да бъдат валидни най-малко до 6 месеца от датата на влизане в страната.

Българските граждани могат да влизат и пребивават на територията на Черна гора без визи за срок до 90 (деветдесет) дни в рамките на 6 (шест) месеца, считано от датата на първото влизане.

В случаите, в които се налага продължаване на престоя за срок повече от 90 дни (обучение, работа, специализация и др.), се изисква българските граждани да се снабдят предварително с необходимия вид виза, съгласно законодателството на Черна гора.

От момента на пристигане в мястото на краткосрочно пребиваване, чужденецът е длъжен в срок от 24 часа да се регистрира адресно в съответното полицейско управление, ако ползва частна квартира на индивидуални начала. Когато се ползват услугите на туристическа организация, настаняване в хотел или в частна квартира под наем, това е задължение на туристическата организация, хотела или наемодателя. Същите в срок от 12 часа от настаняването на чужденеца трябва да извършат адресното му регистриране в полицията.

Констатирани са случаи местни граждани, които дават квартири под наем,  да задържат паспортите на българските граждани с различни намерения, оправдавайки се с необходимостта от извършваната регистрация. Това е неоснователно и своеволно действие. Българските граждани следва да изискат паспортите си след адресното им регистриране.

Работа

Чужденците могат да влизат в трудови правоотношения в Черна гора, ако изпълняват общите условия, предписани от закона, колективния трудов договор, общите актове и ако имат одобрение за постоянно настаняване, съответно временно пребиваване в страната, при положение, че получат разрешение за работа.

Разрешението за сключване на трудов договор се иска от работодателя пред съответните републикански органи. Работодателят може да сключи с чужденец трудов договор за временна работа за срок, не по-дълъг от 3 (три) месеца през календарната година.

Не се изисква задължителна ваксинация и не съществуват някакви специални здравно-епидемиологични условия за влизане в страната.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Хигиенните условия не съответстват напълно на европейските стандарти.

Не се препоръчва пиенето на вода от водоснабдителната мрежа

Не подписвайте документи, чието съдържание не разбирате!

Ако възникне проблем, незабавно изисквайте или потърсете връзка с българското посолство в Подгорица на посочения по-горе адрес и телефони.

 

Източник: Министерство на външните работи