Мианмар

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

Столица

Найпидо

Местна валута

Местната валута е мианмарски кият.

Туристически атракции

Баган, Yawnghwe, Burma Paradise, Въздушни балони в Баган, Дворецът Karaweik Yangon, Храмът What Khiri Wong.

Местна кухня

ngapi, банановият пудин, mohinga.

Сигурност

Като цяло, политическата обстановка остава нестабилна и несигурна.

Не се препоръчват пътувания в граничещите с Китай, Лаос и Тайланд райони, където периодично се водят въоръжени сражения между правителствените войски и партизаните. Има райони с необозначени мини.

Следва да се избягват пътувания в югозападен Мианмар в близост до границата с Бангладеш във връзка с избухнали сблъсъци между будистка и мюсюлманска общност и опасността от по-нататъшно влошаване на обстановката там.

На българските туристи в страната се препоръчва да стоят на дистанция от демонстрации и други големи струпвания на хора.

В Мианмар съществува висока заплаха от тероризъм. Извършват се терористични акции срещу различни цели, вкл. и срещу посещавани от туристи и чужди граждани обекти в Янгон и в новата столица Naypyitaw.

Законодателство

Фотографирането на военни и полицейски обекти, както и демонстрации, е забранено, тъй като се счита за провокационно действие.

Хомосексуализмът е забранен. Сексуалната злоупотреба с деца се наказва строго от закона. Проституцията и разпространението на порнографски материали са наказуеми.

Здравеопазване

Равнището на здравеопазването в Мианмар не отговаря на европейските стандарти. Препоръчителна е здравна застраховка.

Често срещани са случаите на малария. Случаите на заболяване от СПИН са проблем в големите градове и в пограничните райони. Широко разпространени са и стомашно-чревните заболявания.

Движение по пътищата

В Мианмар не се признават българските и международните шофьорски книжки.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Необходимо е да имате валиден международен паспорт, със срок на валидност не по-малко от шест месеца от датата на влизане в страната. Българските граждани, пътуващи за Мианмар, могат да получат виза в посолството на Мианмар в Белград.

Не се изисква специална ваксина при влизане в страната.

Българските граждани, пристигащи в Мианмар на международните летища в Янгон и Мандалей, могат да подадат заявление за виза при пристиганеза краткосрочен престой – съответно до 70 дни – за бизнес виза; до 28 дни – за входна виза; до 24 часа – за транзитна виза.

Това ще става при следните условия:

–         Да притежава валиден паспорт за минимум шест месеца от датата на влизане в Мианмар;

–         Да носи две актуални цветни снимки от последните шест месеца (4см х 6см);

–         Да има покана от фирмата домакин в случай на първо бизнес посещение (престоят не може да се удължава);

–         Да представи копия на фирмената регистрация, бизнес лиценз, доказателство за разрешение да се прави бизнес, издадено от компетентните министерства, както и молбата, ако работи в Минамар;

–         Да заяви пълното наименование на предприятието, адреса, домакина /спонсора/ и позицията, която заема, ако извършва бизнес на основание бизнес виза;

–         Да кандидатства за удължаване на визата с препоръката от съответните министерства, както и в съответствие със съществуващите процедури, ако извършва бизнес на основание бизнес виза;

–         Да представи покана от съответните министерства, ако посещава  срещи, семинари, мероприятия и церемонии;

–         Не се разрешава да участва в каквато и да било трудова заетост с или без заплащане, различна от упоменатата професия в заявлението за виза;

–         Да представи билет за крайната цел на пътуване, ако кандидатства за транзитна виза;

–         Да пребивава в хотела, мотела и лицензираните от мианмарското правителство средства за подслон, и други бизнес предприятия, имащи право да предоставят жилищно настаняване, като посочи точния им адрес;

–         Да декларира съгласие да спазва стриктно действащите закони, наредби, процедури, правила и решения на мианмарското правителство;

–         При пътуване с деца до 7-годишна възраст, визата за тях е безплатна. Ако децата пътуват с отделни паспорти, да представи доказателства за роднинската връзка;

–         Не се разрешава пътуване до ограничени зони без предварително разрешение;

–         Да се заяви пред службата по имиграция и национална регистрация в населеното място, където пребивава, като посочи адреса на пребиваване;

–         Ако му бъде отказано влизане, да отпътува за страната, откъдето е пристигнал по споразумение с авиокомпанията, която използва;

–         Да се съобрази с решението на екипа за проверка и издаване на визи при пристигане;

–       Да кандидатства за виза при пристигане пред имиграционната служба на летището, като получи заявление от авиокомпаниите в Мианмар или на следния сайт на министерството на имиграцията и населението.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Туристите в Мианмар следва да бъдат особено внимателни при употребата на хранителни продукти и вода за пиене.

Да се пие само бутилирана вода.

Преди употреба добре да се обработват пресните зеленчуци, плодовете да се белят.

Често да се измиват ръцете със сапун.

 

Източник: Министерство на външните работи