Монголия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 1: Без особени препоръки

Столица

Улан Батор

Местна валута

Тугруг/Тугрик

1 Tugrug (Tugrik; Thg) = 100 Mungh

Туристически атракции

Пустинята Гоби, Езерата Хьовгьол и Увс, Еленовите камъни.

Местна кухня

Хушур, хорхог, бодог.

Престъпност и сигурност

В сравнение с други страни, равнището на престъпност в Монголия не е много високо, особено по отношение на тежките престъпления

В последно време се увеличават кражбите. На чужденците се препоръчва да се пазят от джебчии и да избягват да се движат сами по безлюдни места.

Особености на законодателството

Режимът на работа за чужденци, разкриване на фирми и започване на бизнес е разрешителен. Ограничения има само за чужденци в държавната администрация.

Митнически изисквания

Стоки до 1000 щ. д. не се обмитяват. Внасянето на валута на стойност над 1000 щ. д. и изнасянето над 500 щ. д. се декларират.

Разрешава се внасянето на 1 л алкохол, 2 л вино и 3 л бира, цигари – 200 къса, лекарства – 1 курс, музикална уредба – 1 бр. Забранен е вносът на наркотици и средства за производството им.

Съществуват ограничения за внос и износ на: донорски органи, оръжие и взривни вещества, културни и исторически ценности, наркотични вещества с медицинска цел, животински суровини и проби, химикали, уран и други подобни, за които се изисква специално разрешение.

Здравеопазване

От заразните болести най-разпространен е хепатитът. Случаите на заболяване от СПИН са единични. Няма изисквания за задължителни ваксинации преди влизане в страната.

Климат

Климатът е остро континентален с дълга сурова зима.

Няма зони с повишена опасност от природни бедствия, но природата и климатът на Монголия изискват много добра екипировка при пътуване из страната.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

По отношение на българските граждани Монголия прилага визов режим само за обикновените паспорти и безвизов за дипломатическите и служебните паспорти. От 1 януари 2016 г., българските граждани, приносители на обикновени паспорти, трябва да притежават виза за влизане и пребиваване в Монголия, независимо от целта и продължителността на престоя.

Не се изисква покана, ако посещението е с продължителност до 30 дни.

Обикновена виза струва 20 щатски долара, а бързата – 40 щатски долара.

При необходимост виза може да бъде издадена и при пристигане в Монголия, след представяне на валидни документи – билет, виза за продължаване на пътуването. За престой над 30 дни се изисква регистрация в Службата за чужденци. При необходимост визата може да се продължи на място, срещу 2 щатски долара за всеки ден.

С решение на монголските власти, считано от 15 октомври 2015 г. при влизане в страната от всички чужди граждани, навършили 16-годишна възраст, с изключение на притежателите на дипломатически паспорти, еднократно ще бъдат снемани пръстови отпечатъци.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Интернет услугите в Улан Батор са достъпни и на много добро ниво.

Телефонните и телефаксните връзки с чужбина са също много добри.

 

Източник: Министерство на външните работи