Оман

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

Местна валута

Национална парична единица на Султаната Оман е Оманският риал (OMR), който се състои от 1000 баиса. Курсът на оманската валута е фиксиран спрямо щатския долар, като 1 щ. д. се продава за 0.384 омански риала.

Престъпност и сигурност

Във връзка с осъществяваната коалиционна антитерористична операция в Ирак и Сирия екстремистки елементи са подстрекавали към актове на възмездие срещу граждани на държави-участнички в международната коалиция и на западните страни. Поради това българските граждани следва да проявяват повишена бдителност и внимание за евентуално наличие на рискове за личната им сигурност, а също така подробно да се осведомяват за актуалната обстановка в страната.

Оман е традиционно стабилна и сигурна страна. Като отзвук от „арабската пролет” през 2011 г. и в Маскат е имало протести. Те обаче са били ограничени по мащаб и не са били съпътствани от насилие. Проявите на недоволство са откроили необходимостта от реформи. Властите са предприели корективни мерки в някои области, включително в сферата на икономиката. В държавния сектор са разкрити около петдесет хиляди нови работни места. Частните предприемачи са насърчавани да наемат повече млади хора. Внесени са и изменения в Основния закон (конституцията), приет през 1996 г.

Фактори с дестабилизиращо влияние в непосредствена близост до Оман са кризата в Йемен и пиратството в северозападната акватория на Индийския океан.

За Оман е характерно ниско ниво на престъпност. Става дума главно за ненасилствени деяния, като дребни кражби, отделни случаи на откраднати автомобили, рядко – обири на жилища.

Опасни зони: Оман е страна с обширна територия, големи части от която са слабо заселени. Пътуване извън населените райони и особено разходки в пустинята следва да се осъществяват с водачи, които добре познават местността. През периодите, когато е вероятно падането на дъждове, следва да се проявява предпазливост при преминаване през коритата на пустинните порои, наричани „уади”. Районите, прилежащи към Саудитска Арабия, са пустинни и труднодостъпни. В по-голямата си част трасето на оманско-саудитската граница не е определено. В тези райони няма и постоянни пътища.

Особености на законодателството и местните норми

Съгласно Основния закон на Султаната Оман ислямът е държавната религия на Оман, а ислямското право – шариатът, е в основата на оманското законодателство. Същевременно нормативната база на Оман съдържа всички елементи на  съвременната светска правна система. Както в повечето арабските страни, в Оман нормите на шариата най-силно засягат семейните отношения, въпросите на гражданското състояние, наследството, морала.

С продължителни срокове затвор се наказва скимирането и неправомерното ползване на банкови карти. За разкриването и пресичането на такива престъпления в страната са въведени засилени мерки.

В Оман и другите страни в региона е необходимо съобразяване със следните норми на поведение:

  •        Облеклото, особено при жените, следва да е в съответствие с местните представи за приличие (неподходящи са тениски с тънки презрамки, къси панталони и поли, големи деколтета, прозрачни дрехи и т.н.);
  •        Недопустими са прояви на интимност с противоположния пол на обществени места.
  •        Консумацията на алкохол на публични места е забранена.
  •        По време на свещения месец Рамадан, когато мюсюлманите спазват пълен пост през светлата част на денонощието, е важно да не се допуска консумиране на храна и напитки и да не се пуши на открито или пред местни граждани.

Митнически изисквания

Забранен е вносът на наркотични и психотропни вещества, взривни материали, порнография, алкохол (за немюсюлмани и то само на международното летище в Маскат се прави изключение, като се допуска да бъдат внасяни до 2 бутилки алкохол на лице). Внос на алкохол при влизане на сухопътен граничен контролно-пропускателен пункт с личен автомобил не е разрешен. Суми в брой, чиято стойност надвишава 7700 омански риала (20 хиляди долара) или техния еквивалент в други валути, следва да бъдат декларирани, както при внос в Оман така и при износ от страната.

Движение по пътищата

В Оман движението по пътищата е дясно. Автомагистралите са с много добро качество. Затруднения при шофиране в столицата Маскат биха могли да представляват задръстванията в натоварените часове на денонощието. Когато става дума за възможните рисковете при движението по пътищата в Оман, като правило се обръща внимание на опасността от заспиване зад кормилото при дългите еднообразни пътни участъци извън населените места, а също така от внезапно излизане на пътя на пасящи до платното камили. Сблъсъкът на автомобил с камила често е фатален. По някои данни Оман е на второ място в света по брой на авто-катастрофи с летален изход. Като главна причина за смъртните случаи при автопроизшествия се изтъква шофирането с много високи скорости, особено извън населените места. Крайно опасно е извънградското шофиране нощем. Не всички шофьори включват светлините на автомобилите с падането на тъмнината, а в тъмната част на денонощието опасността от сблъсък с камили е още по-голяма.

Всички водачи на таксита в Оман са омански граждани. Като правило такситата нямат броячи. Затова е необходимо стойността на превоза да бъде договорена с шофьора, при което е нормално клиентът да се пазари. Повечето водачи са добросъвестни, но не е изключено да бъде поискана и твърде висока цена. Препоръчително е предварително да бъдат подготви дребни банкноти, за да може да бъде платена точно договорената цена.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

За да бъдете допуснати в Оман, оставащият срок на валидност на паспорта Ви, считано от датата на влизане, трябва да е най-малко шест месеца.

Българските граждани, наред с гражданите на повечето държави от ЕС, както и на някои други страни могат да получат еднократни визи с едномесечна валидност на входния гранично-пропускателен пункт в Оман срещу такса от 20 омански риала (около 40 евро). На международното летище в Маскат и на границата с Обединените арабски емирства (ОАЕ) таксата може да бъде платена в една от валутите на страните от Съвета за сътрудничество в Залива (GulfCooperationCouncil), както и в долари или евро.

Съдейки по наличните отзиви, влизането от Оман в Йемен през сухопътните гранични контролно-пропускателни пунктове би могло да бъде проблематично. Споменава се за наличието на забрана сами жени да напускат Оман по посока на Йемен, както и това, че прилежащите към Оман източни райони на Йемен са изключително слабо обитаеми.

Ваксинации:Според публикации в здравните източници и предписанията за пътуващи предварителни ваксинации, различни от общоприетите, при пътуване за Оман не е наложително. Препоръчват се обаче ваксини срещу хепатит А и тифус, ако се предвижда пребиваване в провинциални райони при по-близък контакт с местната битова среда.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

СМИ в ОАЕ информират на 26 септември т. г. относно намерения на оманските власти за прилагането през 2019 г. на изискване за задължителна здравна застраховка за всички пътуващи до страната лица.

Изискването се свързва с плановете на Маскат за приемане през 2019 г. на нормативна уредба, с която се въвежда единно здравно осигуряване в страната.

 

Източник: Министерство на външните работи