Панама

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 1: Без особени препоръки

Столица

Панама

Местна валута

Националната парична единица е „балбоа”, която е приблизително равностойна на едни американски долар.

Не се препоръчва ползването на евро, тъй като все още трудно се намират банки, които обменят тази валута.

Има възможност за обмяна на долари в офиси на банки или обменни бюра в страната. Не се препоръчва обмяна на големи суми валута.

Туристически атракции

Панама Сити, Бокас дел Торо.

Местна кухня

Sancocho, Empadanas, Carimanola.

Престъпност и сигурност

Обществената сигурност е в рамките на нормалното, без сериозни проблеми за туристите.

Препоръчва се при престоя в страната да се носи копие от документа за самоличност.

Особености на законодателството

Притежаването или употребата на наркотични вещества е престъпление в Панама и подлежи на наказание с лишаване от свобода. Присъдите за трафик на наркотици са от 10 до 25 години. В рамките на редица международни програми в Панама се осъществява последователна политика срещу трафика на наркотици. Международните летища в Панама са оборудвани с най-съвременна техника за контрол на трафика на наркотични вещества.

Здравеопазване

Препоръчва се консумирането на бутилирана вода.

Купуването на храна от улични търговци трябва да се избягва.

Има възможност от заразяване с денге и малария.

Ваксини – задължителна ваксина срещу жълта треска за лица, които влизат в Панама от държави от Африка и/или Латинска Америка.

Климат

Климатът в Панама е тропичен, а в по-високите места умерен.  В страната са добре изразени сух (летен) и дъждовен (зимен) сезон. Сухият сезон продължава от ноември до април – май. Дъждовният период, който е придружен с урагани е от месец май – юни до месец ноември.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Документ за пътуване е паспорт, който е валиден минимум шест месеца  след последния ден на престой в страната. Необходимо е да се представи самолетен билет за връщане или за продължение на пътуването.

Българските граждани могат да пребивават в страната без визи за срок до 90 дни. Престоят може да бъде продължен на място от миграционните власти.

Източник: Министерство на външните работи