Република Македония

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

Климат – умерен

Официален език – македонски

Столица – Скопие

Най-голям град – Скопие

Валута – македонски денар (MKD)

Градове с най-голям интерес: Скопие, Охрид, Битоля, Тетово, Куманово.

Престъпност и сигурност

В страната има случаи на автомобилни кражби, които стават в големите градове. На оживените места – пазари, автобусни спирки и ж.п. гари не са рядкост и джебчийските кражби. Освен пари и ценности, обект на интерес са и българските документи.

Особености на законодателството

Помнете, че в Македония следва да се съобразявате с местните закони и обичаи.

По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция.

Движение по пътищата

При преминаване през ГКПП на Република Македония водачите на товарни автомобили трябва да представят освен свидетелство за регистрация на МПС част ІІ (малкия талон) и нотариално заверено копие от свидетелството за регистрация на МПС част І (големия талон) на превозното средство.

При преминаване през ГКПП на Република Македония водачите на всички МПС с българска регистрация трябва да представят застраховка „Зелена карта” с покритие за Република Македония.

В Република Македония няма винетни стикери, а се заплащат такси на пунктове при влизане и излизане от магистрален път в размер до 2 евро.

Нарушаването на изискването за задължително денонощно използване на фаровете на МПС по всички пътища на страната се наказва с глоба в размер на 45 евро.

Ограниченията на скоростта на движение на МПС на територията на Р Македония, ако няма други ограничителни знаци е както следва: на автомагистрала – 120 км/час, на междуградски път – 80 км/час , в населени места – 50 км/час. Нарушаването на тези ограничения се наказва с глоба в размер от 45 до 300 евро, в зависимост от степента на нарушението. С оглед на съществуващата в страната практика в регулирането на пътното движение, посолството препоръчва посещаващите в Македония български граждани да управляват своите МПС с максимална скорост поне с 10 км/час по-малка от посочените стойности.

Забранено е хвърлянето и оставянето на хартия, фасове, дъвки, амбалаж, растителни отпадъци, пръст, пясък и други отпадъци, освен на местата, определени за тази цел. Забранено е оставянето на отпадъци от домашни любимци. Забранено е паркирането на автомобили на разстояние, по-малко от 10 метра от контейнер за отпадъци.

Нарушаването на тези забрани се наказва с глоба в размер на 50 евро.

В Македония е задължително използването на предпазни колани от всички пътници и на всички седалки в МПС, където има монтирани такива колани. Нарушаването на това изискване се наказва с глоба в размер на 20 евро.

В случай на нарушение на някое от изискванията на закона за транспорта и определяне на задължителна санкция „глоба”, глобата се заплаща в най-близката банка или пощенски клон. Не е позволено плащането на глобата на самото място, пряко на униформения полицай, наложил санкцията.

В случай, че такова пряко заплащане „на ръка” бъде поискано от Вас от страна на санкциониралия Ви полицай, следва да уведомите за това най-близкия полицейски участък.

Лимитът на позволеното количество алкохол в кръвта на шофьор е 0,5 промила. Този лимит не се отнася за професионалните шофьори, на които е абсолютно забранено управлението на МПС при наличие на алкохол в кръвта.

Нарушаването на посочената забрана се наказва с глоба в размер от 250 до 400 евро, в зависимост от степента на нарушението. Независимо от налагането на глобата, шофьор, който има установено наличие на алкохол в кръвта над позволените норми задължително се отстранява от пътното движение.

С оглед на сигурността и безопасността на пътуване, посолството настоятелно препоръчва на посещаващите Македония български граждани да не допускат управление на МПС след употреба на алкохол, дори и в допустимите за любители-шофьори граници от 0,5 промила.

На предната седалка до шофьора е забранено возенето на лица под 12- годишна възраст, както и на лица, които са под въздействието на алкохол. Нарушаването на това изискване се наказва с глоба в размер на 45 евро.

Забранено е ползването на мобилен телефон от водача по време на движение. Нарушаването на това изискване се наказва с глоба в размер на 45 евро.

Притежаването и наличието в МПС на зимни авто-принадлежности е задължително в периода от 15 ноември до 15 март. Нарушаването на това изискване се наказва с глоба в размер на 15 евро.

Здравеопазване

При влизане в Република Македония не се изискват никакви документи, които да удостоверяват здравословно състояние, извършени имунизации и други от здравен характер. В случай, че такива документи биват изисквани, от който и да е на граничните контролно пропускателни пунктове, следва да се потърси съдействие от органите на Министерство на вътрешните работи.

Европейската здравно-осигурителна карта дава възможност за ползване на безплатна медицинска помощ от граждани на Република България,пребиваващи краткосрочнов Република Македония, само при възникнали неотложни и спешни случаи.

Въпросите на здравното осигуряване на български граждани в Република Македония и ползването на безплатна медицинска помощ са уредени от двустранна спогодба между двете страни. Съгласно изискванията на посочения договор, дългосрочно пребиваващите в Република Македония български граждани следва да представят пред македонската Здравно-осигурителна каса предварително взети от България документи, а именно – Удостоверение образец 101 от Районната Здравно-осигурителна каса по местоживеене в Република България и Удостоверение образец 114 от НОИ. След представянето на тези документи в централата на Здравната каса на Република Македония в Скопие на съответното лице се издава специален поименен документ от Здравната каса на Република Македония, който дава правото на безплатна медицинска помощ на дългосрочно пребиваващия в Република Македония българския гражданин. Посоченият документ не освобождава от заплащането на такси за медицински услуги, непокривани от македонската Здравно осигурителна каса, вкл. и за македонски граждани

Ако носите предписани лекарства, вземете със себе си и предписаните рецепти за тях. Не надвишавайте количествата, необходими за лична употреба по време на пътуването, тъй като големите количества лекарства могат да събудят подозрение.

Временна акредитация на журналисти

Представителите на чуждестранни медии в Република Македония при изпълнение на своите служебни задължения се нуждаят от съответната акредитация, предоставяна от Министерство на външните работи на приемащата страна. Краткосрочно пребиваващите чуждестранни журналисти следва да получат т.нар. „временна акредитация” със срок на валидност до 30 дни. Необходимите за целта документи са:

·  попълнен образец ;

·  оригинално писмо от медията за целта на посещението;

·  кратка програма на посещението;

·  снимка на кандидата в електронна форма;

·  копие от документа, с който кандидатът ще пътува (лична карта или паспорт);

·  телефон за връзка.

Процедурата по получаване на акредитация е до 5 работни дни.

При неспазване на законовата рамка по получаване на временна акредитация на чуждестранната медия се налага глоба в размер от 500 до 1000 евро.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

От 1 януари 2007 г. всички български граждани могат да влизат и пребивават на територията на Република Македония без визи за срок до 90 (деветдесет) дни в рамките на 6 (месеца), считано от датата на първото влизане. Влизането на територията на страната се извършва с български задграничен паспорт, валиден поне шест месеца след края на планирания престой на лицето в Република Македония или с валидна лична карта. За редица административни процедури (плащане на такси, глоби и други разплащания в банки и административни учреждения), отнасящи се до чужденци, македонското законодателство изисква представянето на задграничен паспорт и препоръчва влизането в страната на чуждестранните, вкл. и на българските граждани да се извършва със задграничен паспорт.

В случаите, в които се налага на българските граждани да пребивават дългосрочно на територията на Република Македония (обучение, работа, специализация и др.), те трябва да се снабдят предварително с необходимият вид виза, съгласно законодателството на тази страна. Процедурата за получаването на специфичният вид виза се извършва чрез представяне на молба за виза за дългосрочно пребиваване в посолството на Република Македония в София. След получаването си на виза и пристигането си в Република Македония, чужденецът следва да подаде документи за получаване на разрешително за временен или постоянен престой в полицията за чужденци към македонското МВР.

Всеки чужденец, влязъл на територията на Република Македония и пребиваващ на територията на страната повече от 24 часа е длъжен да се регистрира по своя инициатива в полицейския участък по местопребиваването си. В случай, че чужденецът е отседнал в хотел, посочената регистрация се извършва самостоятелно от органите на хотела. Чужденец, който не е регистрирал престоя си и не се е отписал при напускане на мястото си на пребиваване в Република Македония се наказва с глоба в размер от 600 до 1 000 евро, като органите на МВР могат да му наложат и забрана за влизането в страната за срок до 5 години.

В местното законодателство е отразено, че чужд гражданин влизащ в Република Македония, трябва да има достатъчно финансови средства за обезпечаване на престоя си в страната – сума, която варира от 25 до 50 евро на ден. При невъзможност да бъде показана тази сума, българските граждани биват връщани обратно.

В такива случаи понякога в паспорта се полага т.н. “тънък печат”, забраняващ влизане в страната за срок от 24 часа.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Важни телефонни номера в Македония:

Пътна помощ – 196 или 9159
Информационен център на Съюза на автомобилистите на Македония  – 9801
Полиция – 192
Бърза помощ – 194
Противопожарна безопасност – 193
Регионален център за управление на кризи – 195
Митница – 197
Подаване на сигнали за корупция в полицията – 199

 

Източник: Министерство на външните работи