Румъния

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 1: Без особени препоръки

Климат –  умерено континентален

Официален език – румънски

Столица – Букурещ

Най-голям град – Букурещ

Валута – румънска лея (RON)

Градове с най-голям интерес: Букурещ, Синая, Брашов, Тимишоара, Яш, Сибиу.

Престъпност и сигурност

При пътуване в страната следва да се отчита дребната престъпност – джебчийството и кражбите от автомобили на документи, пари, мобилни телефони и др.

Българските граждани следва да бъдат особено внимателни при посещения на големи магазини, пазари, гари, автогари, както и при спиране на бензиностанции и край пътя (за почивка или ремонт на автомобила).

Съветваме да не оставят без надзор в автомобила чанти и предмети, привличащи вниманието на крадците.

В случай на кражба, българските граждани следва да се обърнат към най-близкото полицейско управление или Посолството на Република България.

Движение по пътищата

При влизане с МПС в страната следва задължително да се закупи винетка, срещу предоставен талон на автомобила. Винетки могат да бъдат закупени от съответните пунктове за продажба на ГКПП или бензиностанции в страната.

Особено внимание обръщайте на факта, че винетката следва да покрива целия период на пребиваване на превозното средство на територията на страната. При напускане на Румъния, водачът на превозното средство следва да представи винетка, валидна към момента на преминаването на последния контролен пункт. В случай че такава липсва или е с изтекла валидност, се заплаща такса за ползване на пътната мрежа без винетка, (заплаща се на място), както и глоба.

Водачите на превозните средства следва да обръщат внимание и на валидността на техническия преглед на МПС. Същият е една календарна година от датата, посочена на талона за технически преглед.

Съгласно действащото към момента румънско законодателство, свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС) на водача може да се отнеме за всяко извършено нарушение. Най-често допусканите от водачите нарушения са движение с превишена скорост, непозволено изпреварване или пресичане на непрекъсната осова линия, неосигуряване на предимство на пешеходците, преминаване на червен сигнал на светофар.

С отнемането на СУМПС се налага наказание „забрана за шофиране на територията на Румъния” за срок от 30 до 90 дни, което влиза в сила след 15 календарни дни от датата на отнемането на СУМПС. При отнемане на СУМПС на водача се издава удостоверение – „dovada”, в което е описано кога е отнето СУМПС и че водачът може да обжалва наложеното му наказание в 15-дневен срок.

За да получи обратно СУМПС, водачът има следните възможности:

  • Да представи нотариално заверена декларация на румънски език, че няма да шофира на територията на Румъния за определения в наказателното постановление срок, срещу която получава обратно СУМПС. Декларацията се представя в Областната дирекция „Пътна полиция”, на територията на която е отнето СУМПС (или в Бригадата на пътната полиция, когато СУМПС е отнето в  Букурещ) в рамките на15 календарни дни от датата на отнемането. Към декларацията се прилага и уверението.
  • Да обжалва пред Окръжния съд (Judecatoria Judeteana) отнемането на СУМПС в 15-дневен срок. Срещу входящия номер на молбата за обжалване и уверението, представени в Областната дирекция „Пътна полиция”, на територията на която е отнето СУМПС, то се връща на водача.
  • След изтичането на 15-дневния срок СУМПС се изпращат от Областните дирекции „Пътна полиция” в Главна дирекция „Пътна полиция”, откъдето се препращат в консулска служба в посолството на Р България в Букурещ. Посолството ги изпраща в България, където водачът си получава СУМПС от РПУ, откъдето е издадено.

Обръщаме внимание, че шофирането по време на наложена временна забрана за шофиране, се наказва със затвор.

При отнемане на СУМПС в случаите на ПТП и шофиране с изтекли транзитни номера, същата остава в регионалната дирекция на полицията до произнасяне на прокурор по случая. Получава се лично от водача, срещу копие от решението на Прокуратурата, когато няма започнато наказателно производство.

Такси и глоби. процедури за плащане и обжалване

В случай на наложена глоба, шофьорът може да я плати в срок от 15 дни от подписването на протокола за нарушение. Шофьорът не е длъжен да плати глобата на място. Длъжен е обаче да подпише протокола. Протоколът за нарушение може да се атакува по административен път пред районния съд в срок до 15 дни от датата на връчването му.

В случай, че на излизане от Румъния или вътре в страната се констатира, че се превозва неделим товар с размери или тегло над пределно допустимите или над записаните в AST, шофьорът се санкционира с глоба и допълнителни такси за:

А) движение с превишено тегло или габарити; В този случай се издава AST и се преизчисляват допълнителните такси за изминатия и оставащия път на територията на Румъния

Б) движение с тегло или габарити, превишаващи описаните в специалното разрешително. В този случай се издава ново AST и се преизчисляват допълнителните такси за изминатия и оставащия път на територията на Румъния

За МПС, които пресичат транзитно Румъния и не са били мерени/теглени на влизане в страната по обективни причини (липса на инсталации, повредени инсталации и т.н.), ако превозват делими стоки, се налага само глоба. Не се заплащат описаните по-горе допълнителни такси.

Ако при превоз на делими товари се констатира претоварване/превишени габарити,

a. На вход в Румъния  – МПС не се допуска в страната. Допуска се повторно мерене или теглене. В случай, че се потвърди претоварването/превишените габарити, МПС не се допуска в Румъния.

b. На изход от Румъния – съставя се протокол за нарушение. След подписването (включително от шофьора) и връчването на протокола, МПС може да продължи пътя си.

c. На територията на Румъния – МПС се спира до претоварване на стоката на няколко МПС или разтоварването й. Съставя се протокол за нарушения за разстоянието от входния ГКПП до мястото, където е констатирано претоварването.

Във всички случаи по време на престоя шофьорът е отговорен за МПС и товара.

Заплащане на таксите

Таксите се заплащат по следните начини:

  • в брой, в леи, евро или друга конвертируема валута;
  • по банков път, чрез ПОС-терминали, на ГКПП Гюргево, Надлак, Вършанд, Борш, Петя и Халмеу. Необходимо е съответният ПОС-терминал да разпознава и приема банковата карта. Транзакцията се извършва в леи (тоест, възможно е банката да инкасира допълнителна такса за обмяна на валута).

В случай на искане на подкуп, шофьорът трябва незабавно да сигнализира на началника на съответното бюро и в посолството на Република България. Оплаквания, постъпили със закъснение, не се разглеждат.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Българските граждани могат да влизат и пребивават на територията на Румъния безвизово, за срок от 90 дни в рамките на 6 месеца с валидни лична карта или паспорт.

 

Източник: Министерство на външните работи