Южен Судан

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост)

Местна валута

Южносудански паунд (SSP)

Препоръчително е да носите щатски долари в брой.

Престъпност и сигурност

Ситуацията в страната е крайно нестабилна. Уличната престъпност е характерна както за по-малките населени места в страната, така и за столицата Джуба. Ако пребивавате в Южен Судан, избягвайте пътувания извън столицата и в тъмната част на денонощието.

Ниво на престъпност

Нивото на престъпността от общ характер е високо в цялата страна. Типичните престъпления са джебчийство, обири, въоръжени нападения с цел обир, увеличени са случаите на кражби на автомобили, кражби от домове и хотели, престъпления, свързани с разпространение на наркотици, физически и психически тормоз на расова основа.

Увеличават се случаите на въоръжени нападения от сравнително малки по големина престъпни групи над жилищни и бизнес сгради с цел обир на ценности и пари. Тези нападения често се извършват в светлата част на денонощието в присъствието на обитателите на сградите.

Особено внимание следва да се обръща при посещения в банкови учреждения. Практика е местни криминални групи да наблюдават клиентите на банките и да ги нападат след напускане на банката.

Пътна обстановка и транспорт

При шофиране на автомобил следва да се има предвид, че пътните условия са усложнени, на повечето места липсва пътна настилка. Едва 500 км от пътищата в страната са асфалтирани. Шофирането се затруднява допълнително по време на дъждовния период от месец юни до месец ноември. В страната липсва канализация, което е причина за честите наводнения на пътища по време на този период.

Поради сложните пътни условия и рисковете за сигурността, не препоръчваме шофиране и движение извън столицата Джуба.

Здравеопазване

Здравеопазването в страната е на изключително ниско ниво. Не съществува система за бърза медицинска помощ. При посещения в местни болнични заведения и лекари са чести случаите на поставяне на грешна диагноза и провеждане на неправилно лечение.

При пребиваване в Южен Судан, съветваме българските граждани, които се нуждаят от специфични медикаменти да се снабдят предварително с тях и съхраняват в себе си необходимото количество за целия им престой в страната.

Настоятелно препоръчваме лица, със специфични заболявания, изискващи медицинско наблюдение, да не пътуват до страната.

В Южен Судан съществуват повишени рискове от заразяване с малария и коремен тиф.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Международен паспорт, който е валиден минимум шест месеца от датата на влизане в страната.

Не се изискват специални имунизации.

Българските граждани могат да пътуват до Южен Судан само с визи (за обикновени, служебни и дипломатически паспорти).

Те могат да бъдат получени във всяко едно посолство на страната зад граница.

В Европа най-близко до България е посолството на Южен Судан в Брюксел.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

В допълнение към горните предупреждения, при пътуване до Египет е препоръчително да се спазва следното:

·         Да се поддържа добра лична хигиена

·         Да се употребява за пиене само минерална вода

·         Да се измиват щателно плодовете и зеленчуците, които се консумират

Източник: Министерство на външните работи