Узбекистан

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

Местна валута

Узбекски сум (UZS). Обмяната на валута се извършва във всички обменни бюра при хотелите, както и в обменните бюра в банковите клонове. Разплащанията в друга валута, различна от узбекски сум и нейният обмен извън горевизираните пунктове са противозаконни и инкриминирани.

Престъпност и сигурност

Обстановката в страната е спокойна. Заведенията работят (с много малко изключения) до 23.00 ч. и поради периодичните проверки в тях е целесъобразно постоянното носене на документ за самоличност. В страната е широко разпространено използването на частни автомобили, като нерегламентирани таксита, което от чуждестранните граждани следва да се осъществява със завишено внимание. Въпреки липсата на сериозни криминални инциденти с подобни автомобили, опасността за пътуващите е свързана основно с особеностите на местния автомобилен трафик и способностите на лицата осъществяващи превоз. Шофирането извън града е целесъобразно през светлата част на денонощието, отново поради особеностите на пътната обстановка.

Митнически изисквания

От 1 януари 2018 на международните летища на Република Узбекистан се въведе системата “зелен” и “червен” коридор за преминаването на митническия контрол от физическите лица.

Всяко лице може да премине през “зеления” коридор, без да попълва митническата декларация, ако:

– внесената чуждестранна валута не надвишава еквивалента на 2000 (две хиляди) щатски долара;

– броят на внесените стоки не надвишава нормите, които са предмет на митнически плащания;

– не пренася стоки, чийто внос или износ е забранен или ограничен от закона.

Изборът на “зелен” коридор представлява декларация пред митническите органи, че физическото лице няма стоки или чуждестранна валута в наличност, във вид и количество подлежащи на писмена декларация.

В случай на откриване на стоки или парични средства в чуждестранна валута, подлежащи на писмена декларация, чуждестранния гражданин ще бъде подведен под отговорност в съответствие с установената от закона процедура.

Преминаването през “червен” коридор означава налични за деклариране стоки или парични средства. В този случай се изисква попълване на митническа декларация.

Внос на валута – вносът на чуждестранна валута в Република Узбекистан се извършва без ограничения. Сума равна или ненадвишаваща равностойността на 2 000 (две хиляди) щатски долара, не подлежи на писмено деклариране. Цялата сума в чуждестранна валута, надхвърляща еквивалента на 2 000 (две хиляди) щатски долара, подлежи на задължително писмено деклариране при внос и износ.

Износ на валута – до 2000 щатски долара без деклариране. Над 2000 щатски долара – въз основа на митническата декларация попълнена при влизане в Република Узбекистан, като количеството налична чуждестранна валута при износ не трябва да надхвърля, нейното количество при внос.

Вносът и износът на националната валута на Република Узбекистан (сум) е разрешен в размер, който не надвишава 50 пъти минималната работна заплата за страната, като задължителната писмена декларация е за количества надхвърлящи 5 пъти минималната работна заплата.

Списък на стоките, забранени за внос в Република Узбекистан:

а) наркотични вещества, психотропни вещества и прекурсори (също забранени за износ);

б) печатни материали, ръкописи, клишета, чертежи, снимки, филми, негативи, видео и аудио продукция насочена към подкопаване на държавната и социалната система, нарушаване на териториалната цялост, политическата независимост и държавен суверенитет, пропагандиращи война, тероризъм, насилие, национално разделение и религиозна омраза, расизъм и неговите разновидности (антисемитизъм, фашизъм), порнографски материали;

в) преносими лазерни излъчватели;

г) експлозивни и пиротехнически средства;

д) безпилотни летателни апарати.

Внос на лекарства от физически лица, за лична употреба – до 10 лекарства с различни имена и не повече от 5 опаковки лекарствени продукти от всяко име. До 5 единици медицински продукти. Лекарствените продукти и медицинските продукти трябва да са в опаковката на производителя.

Движение по пътищата

Препоръчва се да се спазват стриктно правилата за движение по пътищата. При нарушение на правилата за движение и инциденти се налагат високи парични глоби, които съгласно практиката се плащат след протичането на съдебна процедура, без значение дали сте чужд гражданин. Столицата Ташкент е оборудвана със стационарни и мобилни камери, фиксиращи превишаването на скоростта и преминаването на червен светофар.

Преди шофиране в Узбекистан се убедете, че срокът на валидността на шофьорската ви книжка не е изтекъл. Препоръчва се предварително да си осигурите международно свидетелство за шофиране, което да използвате в Узбекистан.

Пътнотранспортната мрежа на Узбекистан се характеризира с недобро качество на пътищата. Страната не разполага с изградена мрежа от високоскоростни магистрали. Няма платени пътни участъци. Не са въведени винетни такси.

Особеност представлява факта, че не може да се счита, че най-лявата лента при магистрала е най-скоростното платно. На отделни места на магистрала, от най-лявата лента се прави обратен завой и много често там спират автомобили, които изчакват насрещното движение.

Здравеопазване

Всички чужди граждани могат да използват както държавните така и частните здравни заведения на Узбекистан, срещу заплащане. За целта не е необходима предварителна регистрация. За пребиваване не се изискват специални имунизации, но е препоръчително да се направят ваксини против хепатит „А”, поради много високото му разпространение в страната. Предвид голямото количество нехарактерни за Европа бактерии и влошените санитарно-хигиенни условия, сред посещаващите Узбекистан са чести стомашните проблеми.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

При пътуване за Узбекистан е необходимо да притежавате валиден задграничен паспорт и виза. Валидността на паспорта трябва да изтича поне 3 месеца след планираната дата за напускане на Република Узбекистан.

Задължително е притежаването на медицинска застраховка, валидна за територията на Република Узбекистан.

  1. Виза по покана на физическо или юридическо лице от Узбекистан:

Издава се от дипломатическите мисии и консулските служби на Република Узбекистан в чужбина на основа на потвърждение на МВнР на Република Узбекистан, основаващо се на покана от юридическо или физическо лице, постоянно или временно пребиваващо в Узбекистан.

Списък на необходимите документи, които трябва да се представят в МВнР на Узбекистан, за покана на чужденци, от юридически лица:

1)                  Визова заявка върху фирмена бланка, по установен образец;

2)                  Електронно заявление от сайта evisa.mfa.uz;

3)                  Копия от паспортите на поканеното лице, ръководителя на организацията и упълномощеното за подаване на документи лице;

4)                  Копия от документите на канещата организация (лицензия, сертификат, удостоверение и т.н.);

5)                  Копия от заповедите на ръководителя и упълномощеното лице;

6)                  Копие от пълномощното за упълномощеното за подаване лице;

7)                  При оформяне на визата на летище Ташкент, трябва да се представят копия на самолетни билите или резервации за такива;

8)                  Справка от работното място на поканеното лице.

Списък на необходимите документи, които трябва да се представят в МВнР на Узбекистан, за покана на чужденци, от физически лица:

1)                  Визова заявка, по установен образец;

2)                  Електронно заявление от сайта evisa.mfa.uz ;

3)                  Копия на паспортите на каненото и канещото лице;

4)                  Оригинал на уведомлението за покана от органите на вътрешните работи на Република Узбекистан;

5)                  Копия от документи, потвърждаващи семейни връзки (ако има такива);

6)                  При оформяне на визата на летище Ташкент, трябва да се представят копия на самолетни билите или резервации за такива;

Срок на разглеждане на молбите на фирми и физически лица в Министерството на външните работи на Узбекистан е 10 работни дни, при спазване на установения ред на подаване на документите.

За да получат визата си в дипломатическото или консулското представителство на Узбекистан в чужбина, кандидатите трябва да представят там следните документи:

1)                  паспорт, чиято валидност трябва да надвишава срока на визата с не по-малко от 3 месеца;

2)                  попълнен формуляр на заявление за виза в 2 екземпляра;

3)                  2 цветни снимки паспортен размер.

За държавите, в които липсва постоянно представителство на Република Узбекистан (какъвто е случаят с Република България), входни визи могат да се поставят при пристигане на летище Ташкент в консулската служба на самото летище, само в случаите когато лицето изпратило поканата за пребиваване в Република Узбекистан (приглашение), е подало молба по образец в Министерство на външните работи на Република Узбекистан, с изрично искане визата на поканеното от тях лице да се положи от консулската служба на летище Ташкент. В този случай пристигащото в Узбекистан лице трябва да носи със себе си оригинал или копие на решението на МВнР на Узбекистан с номера на разрешената виза и изричното разпореждане тя да бъде издадена от консулската служба на летище „Ташкент”.

За регистрация и издаване на визи за Узбекистан са предвидени следните консулски такси:

а) за еднократни визи:

  • до 7 дни – 40$; • до 15 дни – 50$; • до 30 дни – 60 $; • до 3 месеца – 80 $;
  • до 6 месеца – 120$; • до 1 година – 160$.

Забележка: За всяка допълнителна честота на визата тарифата се увеличава с 10 $.

б) За многократни визи:

  • до 6 месеца – 150$;• до 1 година – 250 $.

в) за транзитни визи:

  • до 72 часа – 40$;• за виза за двоен транзит – 50 $.

г) За групови визи (трябва да има най-малко 5 души в групата, с изключение на деца под 16 години):

  • до 15 дни – 15$на човек; • до 30 дни – 25 $ на човек.
  1. Туристическа виза:

От 15 юли 2018 г. в Узбекистан е въведена системата за издаване на електронни визи за чужденци, която установява опростена процедура за издаване на визи (по отношение на някой държави, вкл. и България).

  1. Безвизов транзит:

Може да се осъществи краткосрочно безвизово влизане в Република Узбекистан, за срок не по-дълъг от пет дни, за гражданите на някой държави (вкл. България) при транзит през международните летища на Република Узбекистан, ако те имат билет за трета страна. Тази процедура се прилага за транзитни пътници, които желаят да видят някои туристически забележителности в Узбекистан по време на кратко транзитно преминаване. Тази възможност към момента е валидна само за лица пътуващи (и двата полета) с узбекистанските авио-линии „Узбекистон хаво йуллари“.

  1. Безвизово влизане на лица под 16 г.

Може да се осъществи безвизово влизане в Република Узбекистан на чужди граждани, които не са достигнали 16-годишна възраст. Те трябва да са придружени от законните си родители или попечители и да имат биометричен документ за пътуване, за времето на действие на визата на придружаващото лице, но не повече от деветдесет дни, считано от датата на влизане в страната.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

В горещите месеци през лятото е необходимо приемането на повече течности и бедни на мазнини храни, както и избягване употребата на алкохол. Водата от чешмите в Ташкент и другите по-големи градове е годна за пиене, но се препоръчва да се използва бутилирана минерална или изворна вода.

Препоръчително е да се избягват по възможност самостоятелни пътувания през пустинните райони на страната.

В магазини и супермаркети много често касиерките искат да им кажете вашия пин, когато плащате с дебитна или кредитна карта. Не им го казвайте, а поискайте да си го нанесете сам в устройството за разплащане на касата.

Източник: Министерство на външните работи