Алжир

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

Местна валута

Алжирски динар (DZD)
Валутен курс: 1 евро – около 123 DZD

Престъпност и сигурност

  • Алжир е страна с риск и реална опасност за личната сигурност на туристите;
  • За пътуващите до Алжир се препоръчва максимална предпазливост, включваща;
  • да бъдат посрещани, съпровождани и изпращани от предварително уговорени местни лица;
  • да се избягват пътувания през нощта извън централните части на града;
  • при пристигане да се отсяда в големи международно признати хотели;

Здравеопазване

Опасността от заразни заболявания в Алжир е сравнително ниска. Няма сведения за епидемии или огнища на заразни болести. При влизане в страната не се изискват задължителни ваксинации.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Изискванията на граничния контрол в Алжир са в рамките на общоприетите международни норми. Българските граждани могат да влязат на територията на Алжир с предварително получени входни визи от Посолството на Алжир в София или в някоя друга държава. Цената на обикновената виза е 45 евро, а на бизнес визата – 60 евро. Не е възможно електронно заявяване на виза или получаване на виза на границата.

Изискванията за валидността на паспортите е минимум 6 месеца след изтичане на срока на визата.

По изключение престоят в Алжир може да бъде продължен еднократно за срок до 1 месец, като бъде подадена молба до местните органи на МВР най-малко 15 дни преди изтичане на срока за престой на първоначалната виза.

Внимание!
В паспорта Ви трябва  да има поне една цяла свободна страница, за да може върху нея да бъде положена входната виза за страната. На гърба на тази страница не следва да има друга положена по-рано виза, освен печати от граничен контрол.

Не се допуска влизане в страната с два паспорта (единият от тях валиден без положена виза, а другият – с изтекла валидност, но с положена валидна виза).

За пътуващите лица до 18 години с или без придружител се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители на френски или арабски език.

При пътуване с автомобил се дължат винетни такси, които се заплащат в касите на данъчната служба. Когато автомобилът е регистриран на лице, различно от водача, следва да се представи нотариално заверено пълномощно на френски или арабски език, валидно за цялата територия на Алжирската демократична и народна република. Контролът на движението по пътищата е строг и ефективен, а глобите и наказанията – съответни на размера и сериозността на нарушенията. Няма особености при налагане на санкции за нарушение на правилата за движение по пътищата на страната.

 

Източник: Министерство на външните работи