Иран

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

Столица

Техеран

Местна валута

Ирански риал (IRR)

Разплащанията в Иран се извършват в ирански риали. Препоръчително е, при възможност, българските граждани да разполагат с ирански риали при пристигане в страната с цел покриване на основни разходи от първа необходимост като таксиметрови или други услуги. Валута се обменя само в лицензираните обменни бюра. Повечето хотели също предлагат тази услуга. Чужди кредитни и дебитни карти не се приемат и е невъзможно да бъдат ползвани на територията на Иран.

Туристически атракции

Кашан, Персеполис, Язд.

Местна кухня

гяз, кебап, хорешт, абгушт.

Престъпност и сигурност

Равнището на сигурност в Иран като цяло е добро. Препорчъва сена български граждани, посещаващи Иран,да избягват места с голямо струпване на хора, митинги или демонстрации, независимо от причините за тяхното организиране. При такива случаи не следва да бъде използвана фотоснимачна техника. Професионална фото- или видео-снимачна техника може да бъде използвана единствено след предварително получаване на разрешение от иранските власти. Пътуването из страната и до основните туристически центрове, сред които са Техеран, остров Киш, Кашан, Есфахан, Язд, Шираз, Машхад и Табриз е спокойно. За предпочитане са организираните пътувания.

Бихме искали да Ви обърнем внимание,че пътуванията до пограничните райони на Иран, с Пакистан, Афганистан и Ирак, както и до югоизточната част на страната /провинция Систан и Балучестан/ продължават да бъдат рискови и е силнопрепоръчително да бъдат избягвани.

При пътувания през териториятана страната с колело, мотор или друго лично превозно средство съществува вероятност от попадане на неподходящо място или в трудна ситуация. Поради тази причина, обръщаме особено внимание на визираните по-горе райони, които препоръчваме натуристите да избягват и да се информират предварително за специфичните условия. Туристите, посещаващи Иран, с цел извършване на планински преходи и зимен ски туризъм следва да се придържат към установените правила от местните органи, в т.ч. да използват единствено маркирани планински пътеки и обозначени ски писти. Преди извършването на туристически преходи в планините или ски туризъм следва да се информирате относно актуалната метеорологична прогноза.

Моля да се обръщате към нас за допълнителна информация, да давате предложения, за това как да улесним Вашето пътуване или да споделите опит и впечатления от престоя си в Иран.

ВНИМАНИЕ! Притежаването на наркотици може да се наказва с най-тежката присъда– смъртна.

Препоръчвамеда се въздържате от действия, които биха могли да обидят иранците, особено по време на свещения месец Рамадан или когато се посещават религиозни обекти. По време на Рамадан е забранено да се яде, пие или пуши на публични места през целия ден. През 2018 г. свещеният месец Рамадан ще започне на 15 май и ще приключи на 14 юни. Неженените двойки и приятели от различен пол, които пътуват заедно,следва да бъдат дискретни и да не демонстрират близост на публични места. Възможно е хотелскитеадминистратори да изискат брачен сертификат преди да позволят на двойка от различен пол да се настани в двойна хотелска стая.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Необходим е паспорт с най-малко шестмесечна валидност и положена виза.

Препоръчително е преди пътуването си да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка, както и да се регистрирате в посолството на Република България в Техеран, ИР Иран, преди предприемането му. Това би улеснило връзката с Вас при възникване на спешен случай или необходимост.

При нужда от спешна медицинска помощ в Иран наберете телефонен номер 115. При необходимост от постъпване в лечебно заведение следва незабавно се свържете със своята застрахователна компания.

Ваксинации не са заължителни.

Българите, пътуващи за Иран, следва да получат виза – входна или транзитна, която може да бъде с бизнес, туристическа, журналистическа или друга цел. Визата се получава от Посолството на ИР Иран в София. Входните визи са с валидност до три месеца, а транзитните до десет дни от датата на издаването им.

Притежателите на обикновени паспорти, желаещи да влязат на територията на Иран, с цел туризъм или бизнес, могат да получат виза за пребиваване до 30 дни, също и при пистигане на международните  летища „Имам Хомейни” и „Мехрабад” в Техеран, както и на летищата в градовете Шираз, Табриз и Машхад. В редки случай, когато канещата страна обоснове необходимостта от по продължително пребиваване, валидността на визата може да бъде удължена до 90 дни. За целта, на съответното летище:

– следва да бъде представен паспорт с валидност най-малко 6 месеца;

– една снимка;

– покана от канещото лице, фирма, компания и т.н. като задължителните й реквизити трябва да включват – данните по паспорт на поканеното лице и личните данни по национална карта на канещата организация/лице, заедно с телефон за връзка. Ако канещо е посолството, писмо от ръководителя на мисията.

След като горните условия са изпълнени на място се попълва формуляр с искане за виза. Таксата за виза е 75 евро. В случай, че кандидатът не притежава медицинска застраховка за пътуване зад граница, срещу 15 евро получава такава заедно с визата си.

МВнР на ИР Иран предлага още и електронно заявяване на виза “e-visa”. На официалния уеб-сайт, на Министерството, са налични инструкции за извършване на услугата и необходимите, за това документи на английски език.

При недоказване основанието за посещение летищна виза не се издава. Следва депортиране, като разходите са за сметка на недопуснатото да влезе в страната лице. Процедурата е същата и за други подобни случаи, когато са налице основателни причини за недопускане на чужди граждани, от иранските гранични власти, да влязат на територията на ИР Иран.

Притежателите на български дипломатически или служебни паспорти могат да пребивават на територията на ИР Иран до 30 дни без визи.

Деца до 18 години се допускат с придружител – родител или роднина.

В ИР Иран не се признава двойното гражданство. В тази връзка българите, които имат и иранско гражданство, след влизането в страната се разглеждат като лица с иранска националност.

Внимание!
В паспорта Ви трябва  да има поне една изцяло свободна от печати страница, за да може върху нея да бъде положена входната виза за страната.

Пътуване с два паспорта не е допустимо, както и не се допускат лица с валидна виза в изтекъл задграничен паспорт и придружаващ го валиден такъв.

Препоръчително е при влизане в Иран в паспорта Ви да няма печат от влизане в Израел, тъй като е възможно иранските власти да Ви откажат влизане в страната.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

При управление на МПС в Иран е задължително да притежавате валидна шофьорска книжка за съответната категория, придружена от валидно международно свидетелство за шофиране „Карне дьо пасаж”, издавано от СБА.

При влизане с автомобил на територията на Ислямска република Иран не са необходими винетни такси. „Тол таксите” се заплащат на съответните кабинки, намиращи се на магистралния възел. Заплащането се извършва само в ирански риали.

Ако водачът на автомобила е различен от собственика на МПС-то, тогава е необходимо пълномощно, преведено и заверено в иранското посолство в София.

При налагане на глоби за направени нарушения на правилата за движение, същите се заплащат в съответните областни центрове, отговарящи за района, където е извършено нарушението.

При задържане от  местните власти  е необходимо да  изисквате да Ви бъде осигурен контакт с посолството на Република България в Техеран. Консулски служител от българската мисия, във възможно най-кратък срок ще установи връзка с Вас.

Препоръчително преди пътуване с автомобил да проследите актуалната информация, поместена на електронната страница на МВнР за настъпили огранчения в движението поради природни бедствия и други извънредни обстоятелства.

Препоръчваме, преди отпътуване от Република България да запишете адресите и телефоните на посолството, за да можете да се свържете с нас при необходимост.

Подробна информация и съвети за пътуващите със самолет, както и новите изисквания за сигурност, можете да прочетете от страницата на Летище София.

КОНСУЛСКИ УСЛУГИ

Заверки и легализации

Заверки на ирански документи се извършват само ако са предназначени да послужат в България. За целта е необходимо документът да е легализиран от иранското МВнР. Срокът за извършване на обикновенна услугата е 1-3 работни дни, а цената е 20 евро за легализация. Предлагат са и бързи услуги, до 8 работни часа, като таксата е с 50 % по-висока, и със 100 % при експресна услуга, до 4 работни часа.В посолството на България в Техеран се извършват и преводи от заклет преводач от персийски на български език като цената зависи от броя на преведените страници.

Гражданско състояние

В посолството може да бъде извършена регистрация на раждане, брак или смърт на български граждани. За целта българският гражданин следва да представи иранския акт за съответното събитие, преведен на английски език и заверен от МВнР на ИР Иран. Следва и превод на български език, който може да бъде извършен в посолството.

 

Източник: Министерство на външните работи