Япония

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 1: Без особени препоръки

Климат – умерен, субтропичен

Официален език – японски

Столица – Токио

Най-голям град – Токио

Валута – японска йена (JPY)

Градове с най-голям интерес: Токио, Киото, Осака, Сапоро, Нагоя.

Престъпност и сигурност

Япония е а с едно от най-ниските нива на престъпност в света

Особености на законодателството

Чужденците, пребиваващи в Япония, имат право да извършват само този вид дейност, която е посочена в статута им на пребиваване. Извършването на дейност, нерегламентирана от този статут е закононарушение, което може да доведе до задържане, депортиране и други наказания.

Митнически изисквания

В Япония съществуват и стриктно се прилагат закони, забраняващи вноса и притежаването на огнестрелни и хладни оръжия от всякакъв вид, в т.ч. – въздушни пистолети, мечове, дълги ножове и др.

При влизане в Япония се допуска безмитен внос на до 3 бутилки алкохол, 400 броя цигари, 100 броя пури,  500 гр. друг вид тютюн,  2 унции парфюм, вещи на пазарна стойност до 200 000 йени.

В Япония е забранен вносът на определен вид лекарствени препарати, дори и предназначени за лично ползване по медицински причини. При всяко пътуване е препоръчително предварителното консултиране с японското посолство за разрешените и неразрешените за внос лекарствени препарати.

Особености на Закона за движение по пътищата – глоби и нарушения

Япония е една от 59-те държави с движение на превозните средства в лявата лента.

Абсолютно е забранено паркирането на улицата и на неопределените за целта места. Ако се наложи спиране за не повече от 2-3 минути, следва да се пуснат габаритни светлини.

Глобата за паркиране на улицата е около 170 евро, а ако не се плати в рамките на една седмица, тя автоматично се увеличава на 200 евро.

Движението се контролира строго с видеокамери и/или с пътна полиция.

Разрешава се карането на велосипеди по тротоарите при завишено внимание. В случай на инцидент с пешеходец, велосипедистът носи вина и следва глоба. Пътните произшествия с тежки последици са сведени до минимум.

Всеки български турист или пребиваващ в Япония български гражданин имаправо да шофира с международна шофьорска книжка в рамките на 1 месец. След този период, той следва да предаде на властите българското си Свидетелство за управление на МПС, преведенна японски език, както и да се яви на преглед при очен лекар и да положи изпит по кормуване, който се заплаща.

Наказанията за неспазването и нарушенията на Правилника за движение по пътищата в Япония се базират на точкова система и на степени на тежестта на извършеното нарушение. Броят на точките и тежестта на наказанието, респективно глобата, зависят от 2 показатели: сериозността на пътното нарушение и големината на превозното средство.

Най-тежко е нарушението на пътно- транспортното произшествие с последици–  тежка травма и причинена смърт, за което се присъждат най-високите 62 точки и се прибавя  санкция първа степен (вж. по-долу категория „степени”).

За шофиране в нетрезво състояние или под влияние на опиати се присъждат 35 точки с 3-та или 4-та степен наказание.

При проверка и доказана следа от консумиран алкохол между 0.15-0.25 мг/л се прибавят между 13 и 23 точки. За открит алкохол при тест над 0.25 мг/л се присъждат 25 точки. Тези точки се добавят допълнително към наказателните точки за предизвикано пътно – транспортно произшествие или неспазване при шофиране на Закона за пътищата /например- пресичане на червен светофар/.

За превишена скорост точките варират между 1 и 12, в зависимост от това с колко е бил превишена указаната със знаци скорост. Точките могат да достигнат до 25, ако се открият следи от алкохол у шофьора при проверката /”каране в нетрезво състояние”/. При това нарушение се налага санкция от 10-та степен, а паричната й стойност е между 6 и 100 000 хиляди йени /около 75 – 1300 евро/.

От по-леките нарушения – за игнориране на червения светофар без наличие на пътя на превозни средства и/или хора, се присъждат 2 точки, които обаче могат да бъдат завишени до 25 точки, ако бъдат открити следи от минимална употреба на алкохол при пробата. Глобата е между 5 и  12 хиляди йени около /65- 135 евро/.

За шофиране, говорейки по мобилен телефон, се присъждат 1 или 2 точки /в зависимост от това дали ситуацията е оценена като опасна/, а глобата е между 5 и 7000 /около 65-85 евро/.

Глобите са различни според категориите превозни средства. За едно и също нарушение, например- превишаване на скоростта с до 15 км, на водачите на мотопеди се присъжда санкция от 6000 йени /около 75 евро/, а на водачите на тежко- товарните превозни средства –  от 12 000 йени /около 150 евро/.

Японските власти не признават издаваните от Съюза на автомобилистите в България международни СУМПС, тъй като са издадени на базата на конвенцията от Виена-1968. Японските власти признават само Международните шофьорски книжни, издадени съгласно Женевската  Convention on Road Traffic от септември 1949 г. С такава книжка / задължително снабдена с превод на японски, заверен в посолството или от Японската автомобилна федерация/ може да се шофира до една година. Ако СБА може да издаде шофьорска книжка, съгласно конвенцията от 1949 г./България се е присъединила и към двете конвенции/, то тя ще бъда валидна за една година.

степени на нарушенията

Първа степен: отнемане на СУМПС за срок от 1 до 20 години.

Втора степен: отнемане на СУМПС за период до 15 години.

Трета степен:отнемане на СУМПС за срок до 5 години и/или глоба до 1 милион йени.

Четвърта степен: отнемане на СУМПС за срок до 3 години и/или глоба до 500 хиляди йени /около 7000 евро/.

Пета степен: Отнемане на СУМПС за срок до 2 години и/или постановена глоба да 500 хиляди йени.

Шеста степен: отнемане на СУМПС за срок до 1 година и/или глоба 500 хиляди йени.

Седма степен: отнемане на СУМПС за срок до 1 година и/или глоба до  300 хиляди йени.

Осма степен: отнемане на СУМПС за срок до 6 месеца и/ или глоба до 300 хиляди йени.

Девета степен: отнемане на СУМПС за срок до 6 месеца и/или  глоба до 100 хиляди йени.

Десета степен: отнемане на СУМПС за срок до 6 месеца и/или глоба до 100 хиляди йени

Единадесета степен: отнемане на СУМПС за срок до 3 месеца и/или глоба до 50 хиляди йени.

При категориите от 1 до 11 степен водачът няма право да се явява на изпит в периода на изтърпяване на наложената санкция.

Дванадесета степен: Глоба до 50 хиляди йени. Не се отнема Свидетелството за управление на моторно- превозно средство.

При натрупани от 6 до 14 точки за леки нарушения, водачът на МПС запазва правата си да управлява и притежанието на шофьорската книжка, но му се забранява да шофира за определен период от време и трябва да изплати наложената парична санкция.

При 15 точки шофьорската книжка се отнема, като не се връща на притежателя. В този случай той следва да се яви на изпит за нова шофьорска книжка след приключване на периода на санкция и изплатена глоба.

Здравеoпазване

Не съществува опасност от заразни болести. Пребиваващите в Япония български граждани с виза, различна от тази за притежателите на служебни паспорти, са длъжни да се регистрират в националната здравноосигурителна система на Япония, което гарантира тяхното медицинско обслужване. Задължителни ваксинации за български граждани на се изискват

Препоръчително е пътуващите за Япония български граждани, като временно пребиваващи, да потърсят възможности за медицинска застраховка преди пътуването.
Медицинската помощ в Япония е на високо, съвременно ниво и е широко достъпна, макар и много скъпа. В много от случаите в японските здравни заведения няма система и нагласа за обслужване на неговорещи японски език.

Чужденците, които не притежават карта за националната здравна осигуровка в Япония, са длъжни да заплащат медицинските услуги в брой.

Климат

В Япония често има земетресения, тайфуни и други природни бедствия. Системата за предварително информиране в случаи на природни бедствия в страната функционира много добре, а степента на подготовка на местните власти за оказване на помощ на пострадалите при природно бедствие е много висока

Предупреждения за такива природни бедствия се публикуват първо на интернет-страницата на Японската метеорологична агенция.

Възможна е поява на тайфуни в периода юни – декември, като най-често те достигат до територията на Япония през месеците август, септември и октомври.

Японската метеорологична агенция предоставя информация и прогнози за приближаването на тайфуните на английски език. При прогноза за тайфун особено трябва внимание трябва да се проявява при пътуване в селски и планински райони, а също така и в близост до водоеми, тъй като силните дъждове увеличават риска от свлачища, покачване на нивото на водата и наводнения.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

В страната се влиза с валиден задграничен паспорт.

Българските граждани, притежаващи валидни обикновени паспорти, които желаят да посетят Япония с намерение за временно пребиваване за срок не по-дълъг от 90 последователни дни, могат да влязат на територията на страната, без да е необходимо да им се издават визи.

Освобождаването от визови изисквания не се прилага за български граждани, които желаят да влязат в Япония с намерението да търсят работа или да упражняват професия или друго занятие (в това число влизат дори публични, развлекателни и спортни прояви срещу възнаграждение). В случаите, в които се изискват и издават визи, японските дипломатически и консулски власти не събират такси.

Всяка японска виза дава определен статут на пребиваване на чужденеца в Япония, т. нар. „status of residence”. Съществуват 27 различни вида статут на пребиваване.
След влизане в страната не съществува възможност за промяна на статута на пребиваване в Япония.

Препоръчително е всеки кандидатстващ за виза за Япония предварително да уточни със своите домакини и с японското посолство, издаващо визата, своите права и задължения, произтичащи от притежаването на определения вид виза.

В случай че пребиваващите в Япония за по-дълъг срок български граждани желаят да напуснат временно страната, те следва да получат в японските емиграционни служби разрешение за повторно влизане, т.нар. „re-entry permit”. То дава право за влизане в Япония, без да е необходимо получаването на друга виза.

Всички чужденци в Япония, без тези със статут на временно пребиваване и служителите в дипломатическите и консулските представителства, са задължени да се регистрират в местните кметства и да получат удостоверение за регистрация на чужденец, т.нар. „Alien registration certificate”, до 90 дни след влизане в Япония.

Валидност на паспорта – над три месеца с най-малко две свободни страници. Японските власти не допускат в страната български граждани с временни паспорти; с такива може да се напусне страната или да се премине транзит. Няма изрични изисквания за пътуващите лица до 18-годишна възраст при наличие на редовни лични документи.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

При загубване на паспорт в Япония българските граждани следва веднага да уведомят за това местната полиция, както и българското посолство в Токио.

При евентуално задържане от японските власти всеки български гражданин е в правото си да изиска българското посолство да бъде незабавно уведомено за това.

Източник: Министерство на външните работи