Кувейт

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

Местна валута

Кувейтски динар (KWD)

Престъпност и сигурност

Предвид рисковете за сигурността, произтичащи от повишената активност на терористичните групировки в някои части на Сирия и Ирак и относителната географска близост към тези региони, властите в Кувейт са въвели засилен контрол по границите на страната. Във връзка с предприетите действия на международната антитерористична коалиция на западни държави срещу екстремистки групирования в Ирак и Сирия, срещу гражданите на държавите-участнички в коалицията е възможно да бъдат предприети актове на възмездие. Поради тази обстановка българските граждани следва да проявяват повишена бдителност и внимание за евентуално наличие на рискове за личната им сигурност, а също така подробно да се осведомяват за актуалната обстановка в страната.

Кувейт се отнася към страните с относително ниско ниво на престъпност. Напоследък обаче е отбелязан известен ръст на криминалните прояви. За рискови райони се считат заселените с компактни маси чужденци от Азия и арабските страни, които са около два и половина милиона, както и лица без гражданство. Сравнително ново явление за кувейтската столица са публичните събрания и уличните шествия, които протичат мирно и без насилие. Възможно е обаче такива прояви да предизвикат блокиране на пътното движение и това да провокира конфронтация с полицията. Места на масови събирания следва да се избягват поради съображение за лична сигурност. Участието на чужди граждани в подобни масови прояви в Кувейт е недопустимо и би могла да бъде причина за екстрадиране. Подходящ източник за осведомяване относно актуалните развития в страната са англоезичните печатни и електронни медии.

Опасни зони: Граничните райони, особено в близост до границата с Ирак, са рискови за пътуване. Не се препоръчва минаването по черни пътища поради опасност от мини и неизбухнали бомби.

Повишено внимание следва да се проявява в кварталите, населени главно с ниско платени работници от чужбина и лица без гражданство, като Джлеб Ал Шуейх, отделни части на Фахахил и Джахра.

Особености на законодателството и местните норми

Законодателството в Кувейт е светско с елементи на Шариата. Забранен е вносът на упойващи вещества, алкохол, свинско месо и продукти от него. Забранени са издания и печатни материали, които могат да бъдат квалифицирани като порнографски. Нарушаването на тези забрани може да доведе до наказание със затвор.

Незаконното притежание на наркотични вещества се наказва с продължителни срокове затвор и много големи парични глоби.С продължителни срокове затвор се наказва и скимирането и неправомерното ползване на банкови карти. За разкриването и пресичането на такива престъпления в страната са въведени засилени мерки.

Консумацията на алкохол на открито или появата на обществено място след неговата употреба се преследват от закона. Наказанието е глоба, но може да стигне до затвор или екстрадиране на провинилия се, ако  е чужденец. Шофирането след употреба на алкохол е тежко престъпление и с голяма степен на вероятност влече след себе наказание със затвор.

По принцип многоженството е позволено, но не е разпространено.

Съжителството без брак се квалифицира като прелюбодейство и се преследва от закона.

Предвид високия общ стандарт адвокатските хонорари са скъпи. Обичайна цена за отделна правна консултация по граждански или наказателен казус е 40 – 50 кувейтски динара, а минималният праг на хонорар за поемане на защита по дела е около 500 кувейтски динара.

В Кувейт и другите страни в региона съгражданите ни следва да се съобразяват с ислямските норми на поведение, а именно:

  • Облеклото, особено при жените, следва да е в съответствие с местните представи за приличие (неподходящи са тениски с тънки презрамки, къси панталони и поли, големи деколтета, прозрачни дрехи и т.н.);
  • Недопустими са прояви на интимност с противоположния пол на обществени места.
  • По време на свещения месец Рамадан, когато мюсюлманите спазват пълен пост през светлата част на деня, е важно да не се допуска консумиране на храна и напитки и да не се пуши на открито или пред местни граждани. Това би могло да се възприеме като неуважение към нормите на исляма и да провокира остри негативни реакции, включително оплакване пред властите и санкции.

Митнически изисквания

В Кувейт е забранен вносът на взривни вещества, алкохол, свинско месо (включително под формата на колбаси), порнография, религиозна литература, наркотици, лекарствени средства от рода на стимулантите и успокоителните (валиум, диазепам и др.).

При влизане и излизане от страната позволената парична сума е до 5000 кувейтски динара (равностойността на 12 500 евро).

За внасяне или изнасяне на сума, надхвърляща равностойността на 5000 (пет хиляди) кувейтски динара се изисква официално известяване на компетентните власти, като се посочи и причината, която налага носенето на парите в брой.

Движение по пътищата

Движението по пътищата в Кувейт е дясно. Страната разполага с развита и модерна пътна мрежа, но трафикът в столицата е извънредно натоварен и интензивен. В Кувейт са особено популярни мощните и големи по размер автомобили, които предразполагат към високи скорости. На отделни магистрални участъци се допускат максимални стойности от 100 или 120 км в час, но по повечето пътища максималната разрешена скорост е 80 км/час. В жилищните квартали ограничението е 45 км/час. Поради интензивността на трафика и високите скорости е необходимо особено внимание при движението по магистралните пътни артерии. Ползването на предпазни колани е задължително.

Властите вземат строги мерки за пресичане на нарушенията по пътищата и ограничаване на броя на тежките автопроизшествия. Особено тежки са санкциите за превишена скорост и преминаване на червен светофар. Надвишаването на максималната разрешена скорост с 5 км/час и минаване на червено почти неминуемо влекат след себе си големи глоби. Има многобройни камери, снабдени със светкавици, които заснемат нарушителите дори и в тъмната част на денонощието. Шофьорските книжки се отнемат за три превишавания на скоростта или едно преминаване на червен светофар.

Здравеопазване

Здравеопазването е на много добро равнище. Кувейт е страната с най-голям брой болнични легла на глава от населението. По-голямата част от  медицинските заведения са частни, а услугите в тях са много скъпи. Поради това е препоръчително пътуващите в Кувейт български граждани да направят международна медицинска застраховка за периода на пребиваване в страната.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Българският паспорт трябва да е със срок на валидност най-малко шест месеца от датата на влизане.

Предварителни ваксинации не са необходими. Досега медицинските застраховки не са задължителни, но за сигурността на пътуващите са препоръчителни.

Визи на граждани на повечето държави от ЕС, включително и на български граждани могат да бъдат издадени на аерогарата при влизане в Кувейт срещу 6 кувейтски динара (16 евро). Това са визи с цел туризъм или гостуване при близки или роднини. В случай на пътуване за Кувейт с цел работа визата следва да бъде получена предварително от посолството на Кувейт в страната на пребиваване. Кувейтските визи се издават на отделни формуляри и не се полагат в паспорта. Те следва да бъдат пазени до напускането на Кувейт.

Издаваната на летището виза обичайно е туристическа и има валидност три месеца. Просрочването на този период води до административни санкции, като за всеки просрочен ден се заплаща глоба от 2 (два)динара. . Внимание! Възможно е при влизане в страната за гостуване при роднини или близки да Ви бъде издадена виза за гостуване, продължителността на която е 1 (един) месец, а административната санкция при просрочването й е  10 (десет) динара за всеки ден престой свръх разрешения период. Административните санкции се налагат задължително. Излизането от Кувейт в рамките на валидността на визата автоматично дава правото за получаване на нова виза.

За оформяне на продължително пребиваване в страната с цел работа или присъединяване към член на семейство се изисква свидетелство за съдимост, както и медицинско удостоверение, че лицето не е носител на вирусите на СПИН и хепатит В и С. Възможно е присъединяването с право на продължително пребиваване към работещ в страната член на семейство, ако той е родител или съпруг. Не се допуска присъединяване на съпруг към продължително пребиваваща с цел работа съпруга.

Работни визи

Първото условие за издаване на работна виза е кандидатът да бъде назначен на работа в Кувейт. Работодателят прави постъпки пред Министерството на вътрешните работи на Кувейт – Дирекция „Миграция”, за разрешаването на т.нар. „входна виза с цел работа” /Working Entry Visa/. След получаването й той изпраща копие на кандидата. Кандидатът подава необходимите документи в посолството на Кувейт в София, в т.ч. копие от изпратената му  „входна виза с цел работа”/Working Entry Visa/. След проучване на документите, посолството потвърждава издаването на визата.

Внимание: Напоследък властите в Кувейт вземат курс към по-строго прилагане на нормативните изисквания, свързани с пребиваването на чужденци в страната. Очаква се и увеличаване на таксите за входни визи и разрешения за пребиваване или така наречените резидентски визи. Стриктно ще се прилага правилото валидността на резидентската виза да не надвишава валидността на паспортна на чужденеца. За удължаване на резидентска виза ще се изисква валидността на паспорта да бъде поне 12 месеца.  Властите предупреждават, че безкомпромисно ще санкционират неспазване на изискването за „актуализиране на данни”, когато при издаване на нов паспорт или удължаване на стар пребиваващият в страната чужденец е длъжен своевременно да информира кувейтската миграционна служба. Българските граждани следва да имат предвид, че трябва да уведомят местните власти за получаване на нов паспорт и да прехвърлят в него резидентската си виза в рамките на 2 месеца от изтичането на валидността на стария паспорт. Глобата е 2 кувейтски динара за всеки ден просрочване. При подмяна на паспорт по време на отпуск или ваканция в България и влизане в Кувейт с нов паспорт срокът за уведомяване на кувейтските паспортни власти за промяната и прехвърляне на резидентската виза в новия паспорт е само 1 месец

За най-актуална информация относно визовия режим в Кувейт препоръчваме да се обръщате към посолството на Кувейт в София.

Внимание!

Българските граждани, кандидатстващи за работа в Кувейт, следва да имат предвид, че месечна заплата в размер на 1300 – 1400 щ.д. (или около 350 кувейтски динара), дори при предоставяне на жилище за сметка на работодателя, не осигурява нормален жизнен стандарт и не дава възможности за спестявания. Важно е преди подписването на работна оферта, а още повече – трудов договор внимателно да се проучат техните клаузи.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Важна особеност, която не е изрично узаконена, но се прилага в повечето случаи е ограничението за влизане в страната на сами жени, чуждестранни гражданки между 30-35 години. Това не важи, ако те пътуват с член от семейството.

В Кувейт трябва да се съблюдават местните закони и обичаи.   Препоръчва се предварително  информиране за тях и стриктнотоим спазване. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

В случай на задържане от местните власти, трябва да се изиска контакт с дипломатическото представителство на Република България в Кувейт.

Пряка финансова помощ може да получите от дипломатическото представителство в Кувейт, само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата сума в Министерството на външните работи, дирекция „Финансово-стопански дейности”.

В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр. незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с дипломатическото представителство в Кувейт, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването Ви или за завръщането Ви в родината.

Не трябва да се правят снимки в близост до обекти от национално значение: дворците на управляващата фамилия, държавни институции, военни бази, нефтени полета и рафинерии.

 

Източник: Министерство на външните работи