Ливан

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

Столица

Бейрут

Местна валута

Местната валута е ливанска лира.

В търговските обекти може да се плаща директно в щатски долари.

Туристически атракции

Билбос, водопад Jazzine, град Baalbek.

Местна кухня

батата харра  (пикантни картофи с кореандър), табуле, агнешко с ориз.

Сигурност

Политическата обстановка в Ливан остава напрегната във връзка със сложните вътрешнополитически взаимоотношения между основните политически субекти в страната.

Обстановката по сигурността в страната остава сложна и под декларирания контрол на армията и силите за сигурност, като не са отпаднали напълно рисковете от нейното влошаване.

Бежанската криза в Ливан продължава да допринася за поддържане на социалното напрежение между бежанците и приемните общности.

Особености в законодателството

Необходимо е стриктно да се спазва разрешеният срок за престой в страната. При просрочването му, лицата плащат висока глоба за всеки просрочен ден и могат да бъдат задържани от ливанските гранични и миграционни власти за изясняване на причините на нарушението.

Особености в движението

Ако пътувате с автомобил, трябва да знаете, че:

·         не се допуска влизането в Ливан на дизелови автомобили;

·         при влизане, на границата се заплаща задължителна митническа такса от 10 щ.д. и задължителна гражданска отговорност от 50 щ.д.

·         в Ливан са валидни международните свидетелства за управление на МПС, издавани от СБ, но не и български СУМПС.

Здравеопазване

Понастоящем в Ливан няма обявени огнища на епидемии и опасност от зарази.

Туризъм

Ливан е страна с добре развита туристическа мрежа. Има много обекти, представляващи туристически интерес.

Цените на входните билети при посещения на различни исторически останки, музеи и природни забележителности са от 5 до 20 щ. долара.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Необходимо е да притежавате валиден паспорт.

За българските граждани с обикновени паспорти е необходима виза за Ливан.

Българските граждани могат да получат краткосрочна виза в посолството на Ливан в София, както и във всяко едно ливанско посолство в друга държава, в която имат статут на постоянно пребиваващи.

Българските граждани могат да получат безплатна едномесечна туристическа виза на летището в Бейрут или на сухопътните граници на Ливан, с възможност за продължаването й с един месец, при условие, че представят покана и закупен двупосочен билет.

При посещения с цел  гостуване се изисква покана. Срокът на визата може да бъде продължен в Ливан до един месец, като се подаде мотивирано заявление пред ливанските миграционни власти /Обща сигурност, МВР/.

Работна виза

Виза за работа се получава само чрез посолствата на Ливан. За да се кандидатства за работна виза, е необходимо апликантът да има предварително сключен договор с работодател в Ливан.

Няма задължителни имунизации при влизане в страната.

Внимание!

Притежатели на паспорти, в които има положени израелски визи, не се допускат в страната, независимо от статута на пътуващия.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЪТУВАЩИТЕ

Препоръчително е по възможност да бъдат избягвани пътувания в южните предградия на Бейрут; в нестабилни райони в Северен Ливан – особено в приграничните райони със Сирия, палестинските бежански лагери, които са със специален пропускателен режим, окръзите Аккар и Миние-Данние, както и във всички други райони, за които има публични данни за възникнало напрежение.

По време на престоя си в Ливан е препоръчително да оставите на посолството телефон/адрес за връзка в случай на необходимост.

Препоръчва се да се избягва:

·         присъствие в близост до обществени места, по време на демонстрации и други форми на протест;

·         отклоняване от главните пътища;

·         посещаване на следните райони:  палестинските лагери, в които ливанските власти имат ограничен контрол; районите южно от р.Литани, където все още има неизбухнали мини и касетъчни бомби,останали от конфликта между Хизбулла и Израел през лятото на 2006 г.; района на долината Бекаа и пограничните райони със Сирия.

Препоръчително е  предварително да се снабдите с международна медицинска застраховка за периода на пребиваване в Ливан, тъй като медицинското обслужване в страната е относително скъпо.

Въпреки светския характер на живота в Ливан, следва стриктно да се спазват и уважават местните религиозни обичаи и традиции, особено в районите с преобладаващо мюсюлманско население.

 

Източник: Министерство на външните работи