Сирия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 5: Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната

Местна  валута

Местната валута е сирийска лира. Официалният обменен курс е: 1 щ.д. се обменя за около 390 сирийски лири, а 1 евро за около 420 сирийски лири (актуално към 15.12.2015 г.). В следствие на продължаващата нестабилност в страната възникна и нелегален пазар на валута, където разликата с официалния курс на Сирийската централна банка достига над 30%. Трябва да се отчита, че сирийското правителство постоянно предприема мерки за стабилизиране на сирийската лира и обмяната на валута извън клоновете на държавната „Сирийска търговска банка”, клоновете на частните банки и лицензираните бюра се разглежда като нарушение на местните закони. Считано от месец юли 2013 г. незаконната търговия с валута е криминализиранакато наказанието за такава дейност е от 3 до 10 години лишаване от свобода. Също така в началото на м. октомври 2015 г. бе наложена забрана за износ на валута от страната, без за това да е получено специално разрешение от Националната банка на Сирия.

Към настоящия момент не съществува възможност за плащане с кредитни карти. На много места в Дамаск и в по-големите градове функционират банкомати, от които може да се теглят единствено сирийски лири по официалния курс на Сирийската централна банка за деня. В определени моменти банкоматите не приемат чуждестранни кредитни карти, а работят само със сирийски. В тази връзка препоръчваме да не се разчита единствено на средства, налични чрез кредитни карти в Сирия.

Митнически изисквания

Допуска се декларираният внос на неограничено количество валута, но сумата при излизане от страната не бива да надвишава декларираната сума при влизане. Забранен е вносът на едрогабаритни и скъпи електроуреди и на промишлени количества малогабаритни такива, на наркотични вещества, оръжия и боеприпаси. Считано от месец юли 2013 г. е забранен износът на всякакъв вид стоки, независимо дали са произведени в Сирия или извън нея.

Движение по пътищата

На пътуващите с лични МПС се разрешава временен внос и ползване на автомобила на територията на Сирия за не повече от 15 дни срещу такса от 100 щ. д. за временна входна карта и 30 щ. д. за задължителна застраховка. Цената на временна входна карта на дизелов автомобил е в размер на около 200 щ.д. Съществува вероятност да не бъдете допуснат с дизелов автомобил на територията на Сирия. При напускане на страната всяко МПС заплаща такса от 6 000 с.л. (около 16 щ.д.).

При напускане на Сирия през сухопътна граница чуждестранните граждани заплащат изходна такса в размер на 1 100 сирийски лири (около 3 щ.д.), а през летище 1 500 сирийски лири (около 4 щ.д.).

Предварително се убедете, че срокът на действие на свидетелството Ви за шофиране не е изтекъл и че то е валидно в Сирия. Препоръчваме Ви предварително да си осигурите международно свидетелство за шофиране.

Вследствие усложнената обстановка по сигурността са изградени множество контролно пропускателни пунктове в градовете и междуградските пътища. С цел предотвратяване на инцидент, при забелязване на пост задължително спирайте и стриктно спазвайте свежданите Ви указания от военнослужещите. Подгответе да представите личните си документи и тези на МПС.

Здравеопазване

Чужденците, пристигащи от региони с разпространение на жълта треска следва да представят удостоверение за ваксинация.

Желаещите да пребивават в Сирия повече от една година следва да представят удостоверение с отрицателен резултат от тест за спин, извършван в специализирано медицинско заведение в кв. „Заблатани”, гр. Дамаск.

Пътуващите с домашни животни е необходимо да представят здравен сертификат за животните на английски език, заверен от съответните власти на страната на произход.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

В страната се влиза с валиден международен паспорт и сирийска виза.

Внимание!

В паспорта на лицето, кандидатстващо за виза, не трябва да има отметки от посещение в Израел.

Пътуващите за Сирия български граждани (приносители на обикновени, служебни и дипломатически паспорти) могат да получат виза в посолството на Сирия в София. Входните визи, издавани от сирийското посолство в София, са с валидност три и шест месеца от датата на издаване и могат да бъдат еднократни и многократни. Транзитните визи са с валидност три, шест и дванадесет месеца от датата на издаване и могат да бъдат еднократни и многократни.

При престой в Сирия, надвишаващ 15 дни, чужденците са длъжни да подадат молба за разрешение за временно пребиваване в Дирекция „Паспорти и миграция” към МВР, която в Дамаск се намира в кв. „Барамке”, до сградата на агенция САНА, а в провинцията – в регионалните полицейски управления.

При напускане на страната чуждите граждани с разрешено временно пребиваване следва предварително да си осигурят изходна виза от същата институция. Разрешителното за пребиваване не дава право на работа.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

  • Въпреки светския характер на живот в Сирия, следва стриктно да се спазват и уважават религиозните обичаи и традиции в страната, където мнозинството от населението е мюсюлманско.
  • Помнете, че в Сирия следва да се съобразявате с местните закони. По време на престоя си там попадате под тяхната юрисдикция.
  • При преминаване на сирийска граница избягвайте да пренасяте вещи на трети лица.
  • Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.
  • В случай на кражба или загуба на личните Ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр. незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието.

Източник: Министерство на външните работи