Tаджикистан

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС НА РИСКА

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

Местна валута

Сомони (TJS)

Препоръчва се носенето на долари и евро, както и смяна на валута само на определените за целта пунктове.

Престъпност и сигурност

На пътуващите се препоръчва особено внимание към личната им сигурност.

Препоръчва се да се избягват посещения на граничната с Афганистан Горно-Бадахшанска Автономна Област (ГБАО) поради трудната достъпност през зимата, концентрацията на представители на групировката „Талибан” и съществуващото социално напрежение

Да се избягва пътуване нощно време и в граничните райони и вътрешността на страната. В граничните райони с Узбекистан, Киргизия и Афганистан има много минирани участъци.

В столицата Душанбе сигурността е сравнително висока. Като цяло обстановката в страната е сравнително спокойна. Следва да се проявява внимание при ползването на таксита, които са без характерните обозначения.

При преминаване през страната да се има предвид: движение по светло, спиране на охраняеми паркинги в близост до населени места, стриктно спазване на правилата за движение.

Особености на законодателството

Според таджикистанското законодателство наличието на предварително разрешение за трудова дейност е необходимо условие за влизането на чужденец в Таджикистан с цел упражняване на трудова дейност. Наетите на работа чужденци, които са в нарушение на действащото в страната законодателство, подлежат на екстрадиране от органите на МВР.
В Таджикистан хомосексуализмът не е забранен, но не се приема.

Движение по пътищата

Съществува железопътен и автобусен обществен транспорт  Да се внимава особено при пътуване с автомобил по тъмноНеобходими са международно и българско СУМПС, както и гражданска отговорност, ако пътувате с автомобил.

Здравеопазване

Ниско ниво на здравеопазване.

Широко разпространени са редица заразни болести, сред които полиомиелит и тиф.

Водата не се пие, употребява се за миене само след преваряване.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

В страната се влиза с международен паспорт, валиден минимум 6 месеца от датата на влизане в Таджикистан.

Изисква се имунизация срещу полиомиелит.

Пътуващите за Таджикистан български граждани (приносители на обикновени, служебни и дипломатически паспорти) се нуждаят от виза, която могат да получат в посолството на Таджикистан в Москва.

От 27.02.2009 г. Република Таджикистан улесни процедурата на издаването на визи за гражданите на Република България на летището в Душанбе и във всички свои консулски учреждения зад граница без представянето на покани за срок от един месец и без задължението за регистрация при органите на МВР.

С цел повишаване на нивото на инвестиционната и туристическа привлекателност за гражданите на различни чужди държави, е предвиден опростен ред за издаване на входни визи за Република Таджикистан. Разглеждането на молби за визи се осъществява в рамките на 3 /три/ работни дни, вкл.  разглеждането и издаването на самите визи за съответната категория.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Необходимо е приемането на повече течности и бедни на мазнини храни, както и избягване употребата на алкохол през горещите месеци.

Забранена е консумацията на питейна вода от чешмите.

В планинските части на Памир атмосферното налягане е повишено.

Източник: Министерство на външните работи